Soru cümleleri soru anlamı olan cümlelerdir. Bu tip cümlelerde soru anlamı “edat, zarf, zamir, sıfat” türünden sözcüklerle sağlanır.

Bir türkü tutturmuşum duyuyorsun değil mi? (soru edatı “mi” ile sorulmuş)

Sınavda bize kalem ve silgiyi nasıl verecekler? (soru zarfı ile sağlanmış)

Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? (soru sıfatı ile sorulmuş)

Türkiye’de, yazarların kaçı resmi olarak kayıtlı? (soru zamiri ile sorulmuş)

Cevap gerektirmeyen soru cümleleri “sözde soru cümlesi” olarak adlandırılır. Bu tip cümlelerde soru işareti kullanılır, ancak soru anlamı yoktur.

Lütfen, dışarı çıkarmışınız? (dışarı çıkılması isteniyor) Ön sıraya oturur musunuz? (sıraya oturulması isteniyor) Bu sözler sana yakıştı mı? (yakışık almadığı anlatılıyor) Hiç bana sordun mu? (kendisine danışmadığı anlatılıyor)