Ders dinlerken, alışveriş yaparken, yolda yürürken en az bir çift gözün hep üzerimizde olduğunu hissederiz. Hatta evde yalnızken bile sanki o göz hâlâ bize bakmaktadır. Bir çift göz neleri düşünmemiz gerektiğini, olaylara nasıl tepkiler göstereceğimizi, nasıl giyinip nasıl oturup kalkacağımızı belirler. Başka bir deyişle davranışlarımızı, yaşadığımız toplumsal ortama ve diğer insanlara göre düzenleriz.

Toplumsal psikoloji, toplumsal çevrenin bireyin davranışları üzerindeki etkileri inceleyen bilim dalıdır.

Ayşe; Hanım durakta otobüse biner, bir yer bulur ve oturur. Oturur oturmaz da karşısındaki kadının; kendisini, kıyafetini dikkatle incelediğini fark eder. Hiç fark etmemiş gibi yaparak kendine çeki düzen verir, poz alarak bakışlarını başka tarafa çevirir.”
Burcu; aynanın önünde oturmuş, o sabah yapacağı iş görüşmesinde ne giymesi gerektiğini düşünüyordu. Geçen ay lüks bir mağazadan aldığı şık fuların, kariyerine önem veren yetenekli bir kadın imajı vereceğini düşünerek bu fuları takmaya karar verdi.

Sosyal psikoloji, diğer toplum bilimleri ile psikoloji arasında bir bilim dalıdır. Özellikle sosyoloji ile birçok – ortak konuları vardır. Aralarındaki fark; sosyoloji, bul-i gularını toplumsal yapıyı çözümlemek için kullanırken I sosyal psikoloji ise çalışmalarını, toplumsal uyaran-a farın bireyin davranışları üzerindeki baskısı ve bireyin J grup üzerindeki etkisi üzerine kurar.

Sosyal psikolojinin başlıca konuları şunlardır:

Grubun (toplumsal çevrenin – mahalle baskısının) bireyin davranışları üzerindeki etkileri

-Liderlik

-Kitle iletişim araçlarının, reklam ve propagandanın insan davranışlarına etkisi

-Grupların yapı ve değerleri

-Tutum ve ön yargıların oluşması

Daha kapsayıcı bir anlatımla sosyal psikoloji; başka insanları nasıl algıladığımızı, bizim onlara, onların bize karşı nasıl tepki gösterdiklerini, sosyal durum ve ortamlarda bulunmaktan bizim ve başkalarının nasıl etkilendiğini inceleyen bir bilim dalıdır.