Söz öbeği birden fazla sözcükten oluşan sözcük gruplarıdır. Söz öbekleri birden fazla sözcükten oluşmasına rağmen genellikle zihnimizde tek bir kavramı karşılar. Tamlamalar, ikilemeler, deyimler, atasözleri, sözcük türü grupları söz öbeğidirler. Cümle öğeleri bulunurken söz öbekleri ayrı olarak ele alınmaz.

Kiicük ve bakımsız evlerin ortasında kalmış bu kulübenin bir sahibi voktu.

Özne Öbeği                                                                                           Yüklem

Karsı komşusunun anlattıklarına kulak kesilmişti.

Yer Tamlayıcısı                Yüklem/Deyim Öbeği
Bazı sözcükler yansıma olduğu halde cümlede yansıma anlamıyla kullanılmamış olabilir. Bu şekilde karşılaşacağınız sorular olabilir. Buna dikkat etmelisiniz.

Adamın kafası tıkır tıkır çalışıyor, (yansıma sözcük ama bu ses bu durumda çıkmaz)

Öğrenciler fokur fokur kaynıyor, (yansıma sözcük ama bu ses bu durumda çıkmaz)
Sözcük öbeklerinin üç grupta inceleyebiliriz:

İkilemeler

Deyimler

Atasözleri