Akarsu, rüzgar, buzu! gibi dış kuvvetlerin aşındırarak taşıdığı materyallerin birikmesiyle oluşan topraklara denir. Bu gruba giren topraklar şunlardır.

Alüvyal topraklar:

Akarsuların taşıdığı malzemeleri geniş sahalara yayıp biriktirmesiyle oluşan toraklardır. Bu tür topraklar; delta ovalarında ve akarsuların oluşturduğu çöküntü ovalarında yaygındır.

Malzemelerin boyutuna göre alüvyon topraklarda; killi bazen de kumlu – kiili katlar bulunur. Sürekli birikmenin olduğu alüvyon topraklarda horizonlaşma görülmez. BunaMineral madde ve humus bakımından çok zengin olan bu toprakların oluşturduğu bazı ovalar şunlardır:

Ege Bölgesi’nde:Gediz, Bakırçay,Büyük ve Küçük Menderes ovaları
Akdeniz Bolgesi’nde: Çukurova, Amik, Silifke ve Antalya ovaları

Karadeniz Bölgesinde: Bafra, Çarşamba ve Adapazarı ovaları * İç kesimlerde: Muş, Erzurum, Konya ve Niksar ovaları

Alüvyal topraklar; mil ve kumdan oluştuğu için kolay işlenen verimli topraklardır. Karadeniz delta ovalarında sebze, meyve ve akarsu kenarlarında çeltik, Ege ve Akdeniz deltalarında sebzecilik, meyvecilik ve seracılık yapılır. Çukurova’da iklimin etkisinden dolayı yılda birden fazla ürün alınır.

Yamaç Toprakları: Dağ yamaçlarından taşınan maddeler yamaçların eteklerinde birikir. Bu toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerini yamaçtan gelen malzemenin Özellikleri etkilemektedir. Toros Dağları eteklerinde, Ege’de Bozdağlar ve Aydın Dağlarının eteklerinde yamaç toprakları bulunur. Bu topraklar üzerinde; ormanlar, üzüm bağlan ve meyve bahçeleri görülmektedir. Ege’deki zeytin, İncir ağaçları ve tütün tarlaları ile Torosİardaki turunçgillerin bir Bölümü bu topraklar üzerinde yetişmektedir.

Bu topraklar dışında rüzgarların kurak bölgelere taşıyıp biriktirdiği Lös topraklar ile buzulların taşıyıp biriktirdiği irili ufaklı taşlardan oluşan Moren topraklar da vardır. Ancak bu iki toprak türüne ülkemizde pek rastlanmaz.