1. Tavsir Etme bir olayı, bir durumu ya da herhangi bir varlığı gözümüzde canlandırmak amacıyla kaleme alınan anlatım biçimidir.
2. Betimlemede en önemli unsur “gözlem”dir.

3. Betimlemede tasvir etme, anlatacağımız kavramı gözümüzün önüne ge-iirme temel amaçtır.

4. Betimlemede sözcüklerle resim çizilir.

5. Betimlemede genellikle durağanlık vardır. Öyküleme harekete önem verdiği için özellikle bu yönüyle betimlemeden ayrılır. Ancak yine de hareketli bir varlığın betimlemesinin yapılabileceğini unutmamalıyız.

6. Betimlemede okuyucunun o an görmediği olan bir şeyi izlettirmektir. Sözcüklerle bunu en iyi şekilde başarabilmek yazarın anlatım gücüyle alakalıdır.
7. Betimlemede anlatım beş duyu organına yönelir. En çok “görme” duyusuna ait nitelikler vardır.

8. Betimlemelerde anlatımı güçlü kılmak için benzetmeler, sıfat tamlamaları, somutlaştırmalardan yararlanılır.

9. Betimlemede de diğer anlatım biçimlerinde olduğu gibi belli bir plan vardır. Tasviri yapılacak kavram, yer, kişi ya da olay belli bir plan dâhilinde anlatılır

10. Betimlemenin insanı anlatan boyutu “portre” olarak adlandırılır.
Betimleme iki şekilde yapılır:

Açıklayıcı (yansıtmam) Betimleme:

Bilgi vermenin amaç olduğu betimlemedir. Anlatılacak varlık, olay, nesne, kişi ya da kavram ayırt edici özellikleriyle nesnel bir tutumla okuyucuyla buluşturulur.

Sanatsal (izlenimci) Betimleme:

İzlenim kazandırmanın amaç olduğu betimlemelerdir. “Görme” duyusuyla algılanabilecek ayrıntılara yer verilir. Anlatılanların okuyucunun gözünde canlandırılması isteği vardır.1788 tarihinde Özi Kuşatmasına katılan bu kalyonda yine sancak ve iskele taraflarında çok sayıda top bulunmaktadır.

Güç simgesi olarak kullanılan aslan gemi baş figürünü de burada görmekteyiz. İki ambarlı olarak yapılan bu kalyonun yelkenleri kapalıdır. Arkasında üç fener tasvirinin olması sebebiyle paşa kalyonu Kapudâne-i Hümâyun denmektedir. Kalyonun yanındaki küçük delikler suyun tahliyesi için kullanılmaktadır. En büyük direk ise sancak asmak için tasarlanmıştır.Yazar 1788 tarihinde kuşatmaya katılan bir kalyonu betimlemiştir.