1. Türkçe sözcükler büyük ve küçük ünlü uyumlarına uyar. Sonradan değişen birkaç sözcük ile birleşik kelimeler dışında, büyük ünlü uyumuna uymayan sözcükler Türkçe değildir.

2. Türkçede “o,ö” sesleri sadece ilk hecede bulunur. Bu sesler ilk hece dışında görülüyorsa o kelime Türkçe değildir, (rapor, horoz, doktor, otopsi, futbpl)

3. “j” sesi Türkçede olmayan bir sestir. Bu sesin olduğu sözcükler yabancıdır. (jilet, pijama, jandarma, jüpiter, jeton, jilet)

4. Türkçe sözcüklerin sonunda “b, c, d, g” ünsüzleri bulunmaz. Sonunda bu seslerden gördüğümüz kelimeler Türkçe değildir, (psikolog, lig, hac,sosyolog,)

5. Türkçe kelimelerde “ğ” hiçbir zaman cümle başında bulunmaz.
6. Türkçe sözcüklerde uzun ünlü yoktur, (âlim, âleme, âşık)

7. Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelmez, (şair, aile, şiir, saat, fail)

8. Türkçe sözcükler, kökte iki ünsüz ile başlamaz. (Tren, stadyum, grup, kral)

9. Türkçede “f, h” sesleri sadece yansıma sözcükler, ünlemler ve bunlardan türeyen sözcüklerde kullanılır.

10. Türkçede “anne, elli” sözcükleri hariç “aynı iki ünsüz” yan yana gelmez, (millet, cennet, bakkal, sarraf) Ayrıca kelime kökünde de “ikiden fazla ünsüz” de yan yana gelmez, (kontrol, santral, antrenman)

11. Türkçe kökenli sözlerin başında genel olarak “c, I, m, n, r, v, z” sesleri bulunmaz. İstisna olanların çoğu da ses olayları ile ilgilidir.