Ünvan sıfatları Yanına geldikleri isimlerin makamlarını, rütbelerini, derecelerini, ifade eden sıfatlardır. Unvan sıfatlarının diğer sıfatlardan ayrılan en önemli yönü hem isimlerin önünde hem de arkasında kullanılabilmeleridir. Unvan sıfatlarının baş harfleri büyük yazılır, aksi takdirde “yazım yanlışı” ortaya çıkar. Unvan sıfatlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır.

Soru sıfatı ile soru zamirini karıştırmamak gerekir. Unutmayalım ki soru sıfatları çekim eki aldığında soru zamirine dönüşürler. Aldığı ek de 3. tekil şahıs iyelik ekidir.

Camı hangi çocuk kırdı, (soru sıfatı) j:

Camı hangisi kırdı.

(soru zamiri)

Size yemeğe kaç kişi geldi? (soru sıfatı) \

Size yemeğe kaçı geldi? (soru zamiri)