İçerik Cümleleri:

Bir metnin ya da bir cümlenin verilmek istenen düşüncesi, anlatılanları “içe-rik” olarak ifade edilir. İçerik biçimsel öğeler dışında cümlede konuyu oluşturan her şeydir. İçerik cümlelerini bulmak için “ne anlatıldı” sorusuna cevap aramalıyız.

ilginç icatlar 19 ve 20. yüzyıllar arasında daha çok kullanılmıştır.

(İçerik ile ilgili bir cümle)

Üslup Cümleleri:

Yazar ya da eserin dil ve anlatım özelliklerine üslup denir. Bir yazarın ya da eserin tekniği, dil ve anlatım özellikleri üslup ile ilgili kavramlardır. Üslup cümlelerini bulmak için “Nasıl anlatılmış?” sorusunu sormak gerekir.
Tasvirlerde ağır ve süslü dil kullanan yazar, konunun asıl bölümünde sade bir dili tercih etmiştir, (üsluba ait bir cümle)
1. Anlatımındaki sığ cümleler kitabın başarısını gölgelemiş.

2. Sade ve başarılı bir dili tercih eden yazarların daha kalıcı olduğu bir gerçek!

3. Cengiz Aytmatov Kırgızların sıkıntılarını her kitabında insanlığa haykırır.

4. “İçakış” tekniğini kullanmasıyla roman anlatımına yeni bir boyut getirmiş.

5. Zayıf bir şiir tekniği ile yazan Yurdakul, milli duyguları başarıyla anlatmıştır.

6. Bir işçi gibi titiz bir çalışmayla seçtiği sözcükler, bizi mest etti.

7. Sinemanın temel sorunlarını ele alan bu kitap oldukça hacimli.

8. Cahit Sıtkı Tarancı’nın heceye soluk aldırması, şekli önemsemesi göz ardı edilemez.

9. Yalın olayım derken yavanlığa kaçan yazar, işi kurgusuyla kurtarmış.

10. Küçük insanların küçük yaşamlarını anlatan Orhan Veli, bir döneme damga vurdu.

11. Günlük dille yazan Orhan Veli, şaşırtmacalarla anlatımını canlı tutmuş.

12. Türkiye’nin tüm kültürel renkleri hakkında temel bilgiler veren bir eser!

13. Romanın başarısı, köylülerin konuşmalarının doğal bir şekilde sunulmasında yatıyor.

14. İstanbul kadınlarının yaşamını, başarılı bir dille anlatmış.

15. Dili ve anlatım tekniği zayıf olan bu eser, anlatılan aşk ile ses getirdi.

1. (üslup) 2. (üslup) 3. (içerik) 4. (üslup) 5. (üslup-içerik) 6. (üslup) 7. (içerik)

8. (üslup) 9. (üslup) 10. (içerik) 11. (üslup) 12. (içerik) 13. (üslup) 14. (üslup-içerik) 15. (üslup-içerik)