Yapı bakımından cümleler her biri tek başına yargı taşıyan ve aralarında anlam ilgisi bulunan en az iki cümlenin oluşturduğu cümleler sıralı cümlelerdir. Sıralı cümleyi oluşturan cümleler virgül ile ayrılırken iki ayrı sıralı cümle noktalı virgül ile birbirinden ayrılır.

a) Bağımlı Sıralı Cümle:

Cümleleri arasında öge ortaklığı olan sıralı cümlelerdir.

(Ben) Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil, (gizli öznesi ortak sıralı cümie)

Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır, (öznesi ortak sıralı cümle) Adam adamdan korkmaz, utanır, (özne ve dolaylı tümleci ortak sıralı cümle)

b)Bağımsız Sıralı Cümle:

Cümleleri arasında öge ortaklığı olmayan sıralı cümlelerdir.

Kötü haberlerin kanatları vardır, iyi haberlerin ayakları bile yoktur. Aca dokuz yorgan örtmüşler, yine uyuyamamış.

Tohum saç, bitmezse toprak utansın.