Dünya dilleri yapı bakımından üç grupta incelenir:

1-Tek Heceli Diller (Ayrımlı diller)

1. Bu dillerde her kelime tek bir heceden ibarettir.

2. Sözcüklerin çekimli şekilleri yoktur ve bütün kelimeler daima kök durumundadırlar.

3. Bu dillerde cümleler çekimlenmemiş kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşur.

4. Cümlenin anlamı kelimelerin kullanıldıkları yere göredir Sözcüklerin cümledeki sıralanışı bu diller için önemlidir

5. Vurgu ve tonlama konuşmada son derece önemlidir. Birbirine çok benzeyen kelimeler cümlede vurgu ve tonlamalarla ayırt edilirler. Çin ve Tibet dilleri, Vietnam dili ve bazı Afrika dilleri bu gruba girer.
2-Çekimli Diller (Bükümlü diller)

1. Bu dillerin en önemli özelliği, sözcükler çekimlenirken veya yeni kelimeler türetilirken kelime köklerinin genellikle değişmesi ve tanınmayacak hale gelmesidir. Bu dillerde ekler kelimenin önüne, ortasına veya sonuna gelebilmektedir.

2. Kelime kökü ile türetilen yeni kelime veya kelimenin çekimi arasında daima bir bağ, kelimeler arasında bir ilgi vardır.

3. Kelime kökündeki asıl sesler yeni kelimede veya kelime halinde hep aynı kalırlar. Bu asıl sesler genellikle sessiz harflerdir. Arapça da K T B harfleri ile oluşmuş türemelerden örnek: KiTaB, meKTuB, KaTiB, KüTüBhane, mKTeB

4. Sami dilleri, Hint-Avrupa dilleri bu gruba girerler. Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca ve Almanca bu dillerin en ünlüleridir.

3-Eklemeli Diller (Bitişimli, bitişken, bağlantılı diller):

1. Türkçe, Japonca, Macarca, Korece, Fince, Tunguzca’nın dahil olduğu Ural-Altay dil ailesi bu gruba girer.

2. Bu dillerde isim ve fiil çekimleri ile yeni kelimelerin teşkilinde kök değişmez.

3. Tek ve çok heceli birçok sözcük ve sözcüklerde değişiklikler yapan ekler vardır.

4. Kökün önüne veya sonuna birtakım ekler getirilerek kelime yapımı veya çekimi gerçekleştirilir. Türkçe’miz ek bakımından “sondan eklemeli” bir dildir: Kanat-lı, çiçek-çi, kitap-lık-lar-ı-mız.

5. Sözcüklere ek getirildiğinde kökte değişiklik olmaz. Türkçe’de sadece “bana ve sana” kelimelerinde bir istisna vardır.