1. Basit Zamirler:

Hiçbir ek almamış ya da sadece çekim eki almış zamirlerdir. Ben gelmiyorum.

Beni aramayın.

Senden söz ediyorduk.

Bizi tanımadılar.

Onların adlarını biliyorum.
Çoğunuz çalışmıyorsunuz.

2. Birleşik Zamirler:

İki sözcükten oluşan zamirlerdir.

Birazını da bana bırakın.

Bunların birkaçını çöpe atalım.

Birçoğunuz üniversiteli olacak.

Hiçbiri bizi tanımadı.

Eşyaların birtakımı, kullanılmadığı için bozulmuş.

3. Öbekieşmiş Zamirler:

Birden fazla sözcüğün öbekleşerek oluşturdukları zamirlerdir. Ötekine berikine kulak asmayın.

Sundan bundan lafladık biraz!

Herhangi biri bir şey söylerse haberim olsun.

Ona buna uyma sen!

Arabalardan falan filan konuşuyorlar işte!

Kimi kimsesi kalmamış.