Basit Önermeler

Tek bir yargı dile getiren önermelerdir. Bir özne bir yüklem ve bir önerme bağından oluşur.

Bütün çiçekler güzeldir.

Kadınlar güzel sözleri sever. ‘

Kimi insanlar zengin değildir.

Bazen basit önermelerin öznesi ya da yüklemi (ya da her ikisi birden) bir açıklama alabilir. Bu durumda önerme karmaşık önerme adını alır. Karmaşık önermeler basit önerme sınıflandırmasına girer.

Uzun boylu Ali sınava hazırlanıyor. ,

Bileşik Önermeler;Birden fazla yargı bildiren önermelerdir. En az iki basit önerme ve bir önerme ekleminden oluşur. Bileşikliği açıkça belli olan ve bileşikliği gizli olan bileşik önermeler olmak üzere ikiye ayrılır.
Bileşikliği Açıkça Belli Olan Önermeler

Bu tür önermelerde önerme eklemi ve bileşenler açıkça görülür.

Bitişik Koşullu önermeler; İki basit önermenin “ise” eklemiyle bağlanmasıyla oluşur.

Yaz gelir ise yakıt giderleri düşer.

Ayrık koşullu önermeler;Basit önermeler “veya”, “ya da” eklemleriyle birleştirir.

Sayı ya tektir, ya çifttir.

Karşılaştırmalı önermeler;Özne başka bir özneyle karşılaştırılır.

“en”, “daha çok” “e göre” gibi eklemlerle oluşturulur.

İstanbul, İzmir’e göre daha sorunlu bir şehirdir.

Sınırlandırıcı önermeler;Yargı zamanla sınırlandırılmıştır