A) Yüklemin Türüne Göre Cümleler

1. İsim cümlesi Nedir

İsim ya da isim soylu sözcüklerin veya söz öbeklerinin yüklem olduğu cümleler isim cümleleridir. İsimler cümlelerde yüklem olmak için ek-eylem eklerini (sin-dir-im-idi-imiş) alırlar. Yüklemin olumsuzu “değil” edatı ile yapılabiliyorsa, cümle isim cümlesidir.

Gökyüzünde duman duman bulut-sun! (Sıfat grubu yüklem olmuş)

En büyük çınar bir tohumda gizli-dir. (isim ekfiil alarak yüklem olmuş)

İlim kendini bilmektir, (fiilimsi yüklem olmuş)

Her kitap çantbir şişe içinde okyanusa bırakılmış bir mektuptur” (Sıfat grubu yüklem olmuş)
2.Fiil Cümlesi Nedir

Yüklemi çekimli fiil olan cümlelerdir. Yüklemi basit, türemiş ya da birleşik bir kelime olabilen fiil cümlelerinde, yüklemde mutlaka dokuz kip ekinden birinin kullanılması gerekir.

Yaşadığın her güne hayatının en güzel günü olması için şans ver. (Emir kipiyle çekimlenmiş yüklem)

İki kapılı bir handa nidivorum gündüz gece! (şimdiki zaman kip ekiyle çekimlenmiş yüklem)

Güneşin battığını da doğduğunu da şenle görmeliyim, (gereklilik kip ekiyle çekimlenmiş yüklem)

Şiir mumdan kayıklarla alev denizini geçmeye benziyor, (şimdiki zaman kip ekiyle çekimlenmiş yüklem)