İsmin yerini tutan sözcük ve eklere zamir denir.Zamirler sadece isimlerin yerini tutmazlar. Çeşitli söz öbeklerinin hatta cümlelerin de yerini tutarlar.

Körle yatan şaşı kalkar, bunu unutma! (“bunu” zamiri “Körle yatan şaşı kalkar.” cümlesi yerine kullanılmıştır.)

Zamir Çeşitleri:

1. Şahıs Zamiri (Ben, sen, o, biz, siz, onlar)

2. işaret Zamiri (Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buradaki, şuradaki, oradaki vs.)

Bazen orava ya da buraya bilinçli şekilde gitmek değil en güvendiğinizin elinden tutmak ve bilinmeze gitmektir yolculuk! (İşaret zamiri)
3. Belgisiz Zamir (bir, kimisi, kimsesi, hepsi, herkes, hiç kimse çoğu, birçoğu, bazısı vs.)

4. Soru Zamiri (kim, ne, nerede, kaç, kaçı, hangisi vs.)Kimin geldiği kadar kim tarafından ve nerede beklendiğimiz de önemlidir, (soru zamiri)

5. Dönüşlülük Zamiri (kendi)

Ek biçimdeki zamirler:

1. İyelik zamiri: (“Tamlayanı düşmüş isim tamlamaları”nda görülen sahiplik ekinin iyelik zamiri olduğunu öğreneceğiz. Evim-Evi-Evimiz)

2. İlgi zamiri: (Bu dershanenin eğitimi iyi bizimki çok iyi değil.)