Versay Antlaşması (28 Haziran 1919)

Almanya ile imzalanan bu antlaşmanın hükümlerinden bazıları şunlardır:

– Almanya; Belçika, Fransa, Polonya’ya toprak bırakacaktır.

– Almanya, Ren Nehri’nin iki yakasında asker bulunduramayacaktır.

– Almanya, Avusturya ile birleşmemeyi taahhüt edecektir.

– Alman ordusu sınırlandırılacak, uçak ve savaş gemileri itilaf Devletlerine teslim edilecektir.

– Almanya savaş tazminatı ödeyecektir.

Sen Jermen Antlaşması (10 Eylül 1919)

Avusturya ile imzalanan bu antlaşmanın hükümlerinden bazıları şunlardır:
– Avusturya; Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya’nın bağımsızlığını tanıyacaktır.

– Avusturya; Polonya, Yugoslavya, İtalya ve Romanya’ya toprak bırakacaktır.

– Mecburi askerlik kaldırılacak, ordudaki asker sayısı indirilecektir.

– Avusturya savaş tamiratı borcu ödeyecektir.

Nöyyi Antlaşması (27 Kasım 1919)

Bulgaristan’la imzalanan bu antlaşmanın hükümlerinden bazıları şurfürdır:

– Bulgaristan; Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya’ya toprak bırakacaktır.

– Bulgar ordusunun mevcudu sınırlandırılacak, deniz ve hava gücü bulunmayacaktır.

– Bulgaristan savaş tamiratı borcu ödeyecektir.

Trianon Antlaşması (4 Haziran 1920)

Macaristan ile imzalanan bu antlaşmanın hükümlerinden bazıları şunlardır:

– Macaristan; Çekoslovakya, Yugoslavya, Romanya ve Avusturya’ya toprak verecektir.

– Macar ordusunun mevcudu sınırlandırılacak, Macaristan’ın deniz ve hava gücü olamayacaktır.

– Macaristan savaş tamiratı borcu ödeyecektir.

Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920)

Osmanlı Devleti ile imzalanmıştır. Sevr Antlaşması

I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalar arasında en geç tarihli olanıdır. Mondros Ateşkes Anlaşması zaten oldukça ağır olduğu için ve ayrıca OsmanlI toprakları üzerindeki anlaşmazlıklardan dolayı en sona bırakılmıştır.

Meclis-î Mebusan kapalı olup da onaylayamadığından dolayı hukuken geçersiz olan bu antlaşma Saltanat Şurası tarafından imzalanmıştır.

Kurtuluş Savaşı çıktığı için uygulanamayan bu antlaşmaya daha sonra uzunca değineceğiz.

Diğer aramalar:1 dünya savaşında imzalanan antlaşmaların ortak özellikleri,1. dünya savaşı ateşkes ve barış antlaşmaları,1 dünya savaşı sonunda osmanlının imzaladığı ateşkes antlaşması