1.Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri Maddeler Halinde

Fransız ihtilali sonucunda yayılıp güç kazanan milliyetçilik akımının, çok uluslu imparatorlukların toprak bütünlüğünü tehdit etmesi

– Sanayi Devrimi ile ekonomilerini geliştiren büyük devletlerin daha fazla ham madde ve pazara ihtiyaç duymaları sonucunda ekonomik rekabetin hızlanması ve sömürgecilik yarışının hızlanması

– Büyük devletlerin, birbirlerine karşı silahlanma yarışı içine girmeleri

– İngiltere’nin, Almanya karşısında, mevcut sömürgeci yapılanmayı korumak istemesi

– Almanya’nın, sanayi üretimi için sömürgeler elde etmek istemesi
– Fransa’nın, Almanya’dan Alsas – Loren bölgesini geri almak istemesi

– Rusya’nın Balkanlar’da Panslavizm politikası izlemesi

– İtalya’nın, Akdeniz havzasında sömürgeler elde etmeyi amaçlaması

Savaş Başlıyor

Avusturya-Macaristan Veliahtı Fransız Ferdinand’ın Saraybosna’da bij: Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi üzerine Avusturya-Macaristan Sırbistan’a savaş ilan etmiştir. Bu olay, Birinci Dünya Savaşı’nı başlatan gelişmedir.

Rusya, Sırbistan’ın yanında yer almış, buna karşılık Almanya da Avusturya ile birlikte hareket etmiştir. Almanya’nın Ingiltere ve Fransa’ya savaş ilan etmesiyle birlikte savaş bir anda büyümüş, Japonya’nın da katılımı ile tam bir dünya savaşına dönüşmüştür.

Almanya’nın Amacı Ne?

– Halifenin nüfuzundan yararlanmak

– İngiltere’nin Hint sömürge yolunu ele geçirmek

– Yeni cepheler açılmasını sağlayarak kendi askerî yükünü hafifletmek

– Osmanlı insan gücünden ve ham madde kaynaklarından yararlanmak

– Osmanlı Devleti’nin coğrafi konumunu ve Boğazlar’ı kullanmak

Peki, Osmanlı Devleti Savaşa Neden Girdi?

– Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması

– Kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi

– İttihat ve Terakkici devlet adamları içinde Almanya hayranlık ve taraftarlığının artması

– Devletin uluslararası siyasi yalnızlıktan kurtarılmak istenmesi

Diğer aramalar:

1. dünya savaşı neden çıktı,1.dünya savaşının özel nedenleri,1. dünya savaşı hakkında bilgi,1. dünya savaşı kısaca,1.dünya savaşı’nın genel nedenleri,1. dünya savaşı nasıl başladı