Şehzade Cem Olayı:  Fatihin ölümünün ardından yeniçerilerin desteğini alan II. Bayezîd OsmanlI tahtına geçmiştir. Bu gelişmeye karşı çıkan ve tahtta hak iddia eden Cem Sultan isyan etmiştir. II. Bayezid’in gönderdiği orduyu yenerek Bursa’da padişahlığını ilan etmiştir.

Yenişehir’de yapılan ikinci savaşı kaybeden Şehzade Cem önce Memlüklere sığınmış, daha sonra da St. Jean Şövalyelerinin davetiyle Rodos’a gitmiştir.

Şövalyeler Şehzade Cem’i Osmanlı Devleti’ne karşı kullanmak amacıyla Fransa’ya götürmüşlerdir (1482). Uzun bir süre Fransa’da tutulan Şehzade Cem 1495’te burada ölmüştür.
Ösmanlı Devleti için bir İç sorun olan bu olay Şehzade Cem’in Avrupa’ya götürülmesiyle bir dış sorun haline geldi. Şehzade Cem, OsmanlIların Avrupa’ya yapacağı seferlere karşı Avrupalılar tarafından bir tehdit unsuru olarak kullanıldı. Bu nedenle OsmanlI fetih sürecinde durgunluk yaşandı.

II. Bayezid Dönemi’nin pasif geçmesinin iki sebebi Cem Sultan Olayı ve padişahın yapısıdır.

Osmanlı-îran İlişkileri: Şah İsmail İran’da Şiî Safevi Devleti’ni kurmuştur (1502).Safevî politikaları ve Şiilik propagandaları sonucunda çıkan Şahkulu Baba Tekeli İsyanı (1511) Hadım Ali Paşa kuvvetlerince güçlükle bastırılabilmiştir.

Osmanlı-Memlük İlişkileri: Memlük Devleti ile Osmanlı Devleti’nin ilk savaşları bu dönemde başlamıştır.

Diğer aramalar:2.bayezid dönemi kronoloji,2. beyazıt dönemi maddeler halinde,2. beyazıt dönemi önemli olaylar,2. bayezid hayatı