Avrupalı devletler, Balkan bunalımına çözüm bulmak amacıyla düzenlenen İstanbul (Tersane) Konferansı’nda, Osmanlı yönetiminden;

– Bosna, Hersek ve Bulgaristan’a özerklik verilmesi,

– Sırbistan ve Karadağ’da bulunan OsmanlI askerlerinin geri çekilmesi

isteklerinde bulunmuşlardır.

Osmanlı Devleti’nin bu istekleri kabul etmemesi üzerine Londra’da yeni bir konferans daha düzenlenmiştir.

Avusturya, Almanya, İngiltere, Rusya ve İtalya’nın katıldığı Londra Konferansı’nda, OsmanlI yönetiminin azınlıklarla ilgili reformlar yapması ve bu reformların Avrupalı devletlerin elçileri tarafından denetlenmesi kararlaştırılmıştır.

Bu istekler de Osmanlı yönetimi tarafından kabul edilmeyince Rusya Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır. Osmanlı yönetiminin Avrupa’dan yardım elde etme çabaları da sonuçsuz kalmıştır.
Ruslar, Balkanlar ve Kafkasya üzerinden Osmanlı topraklarına girince OsmanlI orduları iki cephede birden savaşmak zorunda kalmıştır.

Kafkas Cephesi’nde Ahmet Muhtar Paşa, Balkanlar’da ise Gazi Osman Paşa başarılı savunma savaşları yapmışlardır.

Buna rağmen, Kafkas Cephesi’nde Kars’ı alan Ruslar Erzurum’a kadar ilerlemişlerdir. Erzurum halkı, Rusları Aziziye tabyalarında durdurup şehri korumaya çalışmıştır.

Savaşın başlamasından iki ay sonra Ruslar Tuna’yı geçmeyi başarmışlardır. Gazi Osman Paşa tarafından gerçekleştirilen Plevne savunması Rus işgali ile sona ermiştir.

Plevne düştükten sonra Edirne’yi ele geçiren Ruslar Çatalca’ya kadar gelmişlerdir. OsmanlI Devleti barış istemek zorunda kalmıştır.
Rusya tarafından kışkırtılan Ermeniler, ilk defa bu savaş sırasında Osmanlı yönetimine karşı isyan çıkarmışlardır.

Osmanlı Devleti’yle Rusya arasında Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması imzalanmıştır.

Ayastefanos antlaşması kısaca

Bu antlaşmanın maddelerinden bazıları şunlardır:

– Büyük Bulgaristan Krallığı kurulacaktır.

– Kars, Batum, Ardahan ve Doğu Beyazıt, Rusya’ya

verilecektir.

– Karadağ, Sırbistan ve Romanya bağımsız olacaktır.

– Bosna, Hersek’e özerklik tanınacaktır.

– Osmanlı Devleti Rusya’ya tazminat ödeyecektir.

– Girit’te ve Ermenilerin yaşadığı bölgelerde ıslahat yapılacaktır.

Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurdurmak isteyen Rusya, Ermeni Sorunu’nun ilk defa uluslararası bir belgede yer almasını sağlamıştır.

Savaştan sonra yüz binlerce Müslüman Bulgaristan’dan İstanbul’a göç etti. Özellikle İstanbul ve Edirne, 93 Harbl’nde felakete uğrayan aileler ile doldu. OsmanlI Devleti bu savaşta sadece Ruslar ile değil Yunan, Romerı| Sırp ve Karadağlılar ile de savaşmıştır.

93 Harbi’nden sonra imzalanan Ayastefanos Antlaşması (1878) Avrupalı devletler yüzünden uygulanamamış ve yerine imzalanan Berlin Antlaşması (1878) geçerli olmuştur.

Diğer aramalar:93 harbi ile ilgili bilgi,93 harbi konu anlatımı,osmanlı rus savaşı 93 harbi özeti,
ayastefanos antlaşması maddeleri