abdülhak hamit tarhan ile ilgili görsel sonucu5 Şubat 1852’de İstanbul’da doğdu, 12 Nisan 1937’de vefat etti.

-İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatımın en verimli ve üretken yazarlarından biridir.

-Modern edebiyatın kurucularından sayılır.

-Yaşadığı dönemde Şair-i Azam (büyük şair) olarak tanınır.

-“Sanat, sanat içindir.” anlayışını benimseyen sanatçı; romantizm akımından etkilenmiştir.

-Şiir ve tiyatro türlerinde eserler vermiştir.

-Divan şiiri geleneğine son vermiş, nazım biçimlerini değiştirerek kullanmıştır.

-İlk üç tiyatrosu “Macerayı Aşk, Sabr ü Sebat ve İçli Kız” Namık Kemal’in Zavallı Çocuk dramının etkisinde yazılmıştır.
Abdülhak hamit tarhan eserleri:

Şiir:

Makber: İlk eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine yazdığı ağıt niteliğindeki uzun şiiridir. Edebiyatımızda metafizik konulu ilk şiirdir.
Sahra: Pastoral şiirin ilk örneklerinin yer aldığı i yapıtıdır.

Validem: Uyaksız yazılan ilk şiir örneğidir.

Ölü, Hacle, Bunlar Odur, Garam, Bâlâdan Bir Ses, j Divaneliklerim yahut Belde, İlham-ı Vatan, Yadigâr-ı i Harp, Bir Sefilenin Hasbihali

Tiyatro: Maceray-ı Aşk, İçli Kız, Tarık, Finten, Eşber i (Aruzla yazdığı ilk manzum tiyatro), Nesteren (hece  ile yazdığı ilk manzum tiyatro), Sardanapal, Turhan, j Nazife, Tezer, İlhan, Duhter-i Hindu, Zeynep, Liberte, Hakan

Diğer aramalar:abdülhak hamit tarhan makber