-Şairliği yanında öykü ve romancılığıyla tanınmış deneme ve inceleme türünde eserler vermiştir. Şiirde saf şiir anlayışını öykü ve romanda bireyin iç dünyasını yansıtmayı benimsemiştir.

-Şiirlerinde daha çok rüya, zaman, yalnızlık temaları üzerinde duran Tanpınar bir imaj ve müzik kaygısı taşır.

-Şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış, şiirlerinde kendine özgü bir ses oluşturmuş, dış alemi değil bilinçaltını ön plana çıkarmıştır.
-Doğu ve Batı kültürünü bilinçli bir şekilde sentezlemiş özgün bir şiir tarzı oluşturmuştur.

-Heceyi kuru, mekanik bir ölçü olmaktan kurtarıp eski Türk şiirinde aruzun ulaştığı başarıyı bu ölçüyle yakalamaya çalışmıştır. Şiirlerinde daha çok 6+5 duraklı 11’li hece ölçüsünü tercih etmiştir.
-Türk edebiyatında Yahya Kemal ve Ahmet Haşim, Batı edebiyatında ve Charles Baudelaire, Paul Valery, Mallerme gibi şairlerin etkisinde kalmıştır.

-İlham, değil şiir işçiliğini ve zanaatı tercih eden Tanpınar, serbest şiirin revaçta olduğu bir dönemde heceye soluk aldırmış, heceye modernlik kazandırmış aruzu hiç kullanmamıştır.

-Ahenge ve sembollere önem veren sanatçı, mu-suki ve duygu ağırlıklı şiirler kaleme almıştır.

Tanpınar’ın şiirlerinde önemli bir yere sahip olan temalar:

Tarih (Geçmişin yaşanmış olaylarından tarihsel birikimin sanat ve estetik değeri üzerinde durur.)

Zaman (Tanpınar, zaman, geçmiş-şimdi-gelecek diye parçalamaz. Zamanı sonsuz bir bütünlük olarak ele alır.)

Rüya (Tanpınar, uykudayken görülen rüyanın değil bilinç tamamen açıkken görülen rüyayı ele alır.)

usiki (Dili, bir sesin kendisi veya kendi sesi yapma uğraşından mısraya ulaşan Tanpınar, şairin kulağıyla işbirliği yapması gerektiğini, mısranın ancak bu şekilde nağme olacağını düşünür.)

Ahmet hamdi tanpınar şiirleri

1. Dış alemi tasvir edenler (Sonbahar, Hicret, Odalarda Akşam…)

2. Ruh hallerini imajlar ve sembollerle anlatanlar (Gül, Raks, Ne İçindeyim Zamanın…)

3. Serbest imajlara dayananlar (Eşik, Zamanın Kırıntıları)

olmak üzere üç grupta ele alınır.

-Roman ve hikâye alanında da döneme damga vuracak eserler veren Tanpınar dış alem yerine bilinçlatını tercih etmiştir.

-Mükemmeli ortaya çıkarmayı amaçlayan Tanpı-nar, dili kullanma maharetini şiirlerinde olduğu gibi romanlarında da kullanmıştır.

-Açık ve akıcı bir dil kullanmıştır.

-Romanlarında yaşanan günlük hayatın bin bir ayrıntısını, insan gerçeğini her zaman ön planda tutar.

-Romanlarındaki ironi, günlük hayatın trajedisini de yakından hissettirir.

-Görünenin arkasında görünmeyeni hissettirmeyi amaçlar.

-Hayri İrdal’ın anıları biçiminde kaleme alınan Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanında ironik bir anlatımla iki uygarlık arasında bocalayan Türk toplumunun portresini çizer.

-Tanpınar’ın ölümünden sonra yayımlanan ve Mütareke Dönemi İstanbul’undan çarpıcı görüntüler sunduğu eseri Sahnenin Dışındakiler’dir. Mahur Beste adlı romanında 19. yüzyılda hasta düşmüş Osmanlı İmparatorluğu’ndaki seçkin aile yaşamından kesitler sunulan bu eserde olaylar genellikle saray ve konaklarda geçer. Eserde aile bireylerinin hayatları ve geçmişte yaşadıkları olaylar ele alınır. Behçet Bey, Atiye Hanım, İsmail Molla eserin başlıca karakterleridir.

-Hikâyelerinde de romanlarında olduğu gibi görünenle görünenin ardını araştıran kimisi fantastik boyuttaki hikâyelerdir. Adem ile Havva, Abdullah Efendi’nin Rüyaları sanatçının hikâyelerinden önemlileridir.

Ahmet hamdi tanpınar eserleri

Şiir: Şiirler

Roman: Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dışındakiler, Mahur Beste, Aynadaki Kadın

Öykü: Abdullah Efendi’nin Rüyaları, Yaz Yağmuru