ahmet haşim kimdir kısaca ile ilgili görsel sonucu-Fecriati’nin en önemli temsilcilerinden biri olan şair, topluluk dağıldıktan sonra hiçbir edebi topluluğa katılmamış, sanat yaşamına bağımsız olarak devam etmiştir.

-Şiir dışında fıkra, gezi türünde de eserleri vardır. Düzyazılarında sade bir dil kullanmış ve konuşma havası vardır.

-Küçük yaşta çok sevdiği annesini kaybetmiş, bu durum onu karamsarlığa, yalnızlığa, sıkıntılara itmiştir.

-İstanbul’a geldiği ilk günlerde çevreye uyum sağlayamamış, topluluklardan kaçar duruma gelmiştir.

-Şiirlerinde anlaşılma kaygısı bulunmaz.Bu sebebden dili oldukça ağırdır. Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalardan oluşan bir dil kullanmakatadır. 1921’den sonra dili biraz sadeleşmiştir.
-Sembolist, emprestyonist bir şairdir. Şiirin duyulmak için yazılan sözden ziyade musikiye yakın bir tür olduğunu söyler.

-Saf şiir anlayışına bağlı kalmıştır.

-Şiirde konudan çok söyleyişi önemser.

-Şiirde çocukluk anılarını, ölüm, hastalık gibi bilinçaltına gizlenmiş duyguların izleri vardır. Ayrıca güneşin doğuşu ve batışı, akşam, sararmış yapraklar, loş ışıklar onun şiirlerinde sıkça yer bulur.

-Akşam Şairi olarak tanınır.

-Sanat sanat içindir, anlayışına bağlı kalmıştır.

-“Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” başlığı altında şiir anlayışını açıklamıştır.

Eserleri:

Şiir: Göl Saatleri, Piyale

Gezi: Frankfurt Seyahatnamesi

Diğer aramalar:ahmet haşim edebi kişiliği,ahmet haşim hayatı kısaca