-1923’te İstanbul’da doğdu, 1891’de İstanbul’da vefat etti.

-Milliyetçilik ve Türkçülük akımının en önemli temsilcisidir.

-Moliere’den yaptığı çeviri ve adaptasyonlarla tanınmıştır.

-Bursa valisiyken tiyatro binası yaptırarak tiyatro türünün gelişimini sağlamıştır.

-Klasisizmden etkilenmiştir.

-Milli temele dayalı tarih anlayışını benimsemiş, bu tarihin Osmanlı tarihinden ayrı olması gerektiğini, Türk tarihinin OsmanlI ile başlamadığını “Fezleke-i Tarih-i Osmani” adlı yapıtında dilebahsetmiştir

Eserleri:

Sözlük: Lehçe-i Osmanî (Sözlük çalışmasıdır. Bu eserde “Türk” kavramı üzerinde durmuştur.)
Tarih Çevirisi: Şecere-i Türk (Ebuigazi Bahadır Han’dan çevirdiği eseridir. Orta Asya tarihini anlatır.)

Tiyatro: Hastalık Hastası, Don Civani, Dudu Kuşları, İnfiali Aşk, Adamcıl, Azarya, Meraki, Yorgaki Dandini, Zor Nikah, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Tartüf-fe, Zoraki Tabip

Diğer aramalar:ahmet vefik paşa hayatı kısaca,ahmet vefik paşa hakkında bilgi