Birinci dönem eski zamanlardan Haçlı Savaşları-/ na kadar olan devredir. Şarkı ve türküleri çok sevenj Cermen halkı; ölüm, doğum, şölen, zafer ve tabiat olaylarını bu şarkı ve türkülerde dile getirerek Alman edebiyatının ilk eserlerini vermişlerdir. Daha sonrk ikinci devrede Hristiyanlığın da etkisiyle dini edebiylt gelişme göstermiş, bu dönemde lirik, didaktik, satirik ve epik türlerde birçok eser verilmiştir. Son dönemde ise modern edebiyat etkisini hissettirmiştir.

Johann wolfgang von goethe kimdir 

-Alman romantizminin kurucusudur. Şiir, roman, tiyatro, manzum tiyatro ve gezi yazısı türlerinde eserler vermiştir. Şiirlerinde aşk duygusuna geniş yer vermiştir.
-Eserlerinde Strum und Drang dediği romantizm akımının etkileri görülür.

-Hayat felsefesini “Fausf adlı büyük dramında açıklamıştır.

-Goethe, yazdığı roman ve şiirlerinde iç dünyasını, aşklarını, çektiği acıları, ruhunun serüvenlerini anlatır.

-Shakespeare, Schilier ve İranlı şair Hafız’dan etkilenmiştir.

-Yazar Faust adı eserinde insan (Faust) ile şeytan (Mefisto) karakterleri üzerinde durur ve bunları sembolize ederek karşı karşıya getirir.

Eserleri: Faust (oyun), Genç Werther’in Acıları (roman), Wilhelm Meisterin Çıraklık Yılları ve Gezileri (roman), Roma Mersiyeleri (şiir)

Friedrich schiller kimdir-biyografisi

-Alman romantik tiyatrosunun önemli sanatçısı olup dramlarda özgürlük tutkusunu işlemiş, tarih ve felsefe konuları üzerinde araştırmalar yapmıştır.
Eserleri: Haydutlar, Don Carlos, Wilhelm Teli (dram) HEİNRİCH BÖLL (1865-1936)

-Çağdaş Alman edebiyatının yazarlarından Böll, II. Dünya Savaşı’na katılmış, esir düşmüş, savaş yıllarının yoksullukları, acıları üzerinde durmuştur.

Böil, 1972’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü sanayi’ toplumunu eleştiren eseriyle kazanmıştır.

Eserleri: Trenin Tam Saatiydi, Babasız Evler, Âdemoğlu Neredeydin? (roman)

Franz kafka kimdir

-Varoluşçu yazarlar gibi insanın saçma ve kötü bir dünyadaki trajedisine, bunalımlarına, kişinin çağına, ailesine, işine yabancılaşması temalarına yer vermiştir.

-Onun en önemli teması “yabancılaşma”dır.

Eserleri: Değişim, Hüküm, Ceza Sömürgesi, Bir Taşra Doktoru, Dava, Şato, Amerika, Bir Savaşın Tasviri