II. Kılıç Arşları Dönemi (1155 -1192)

II. Kılıç Arslan, tahta geçtiği ilk yıllarda kardeşleri ile taht için mücadele etmek zorunda kalmıştır.

Musul Atabeyliği ile Danişmentlilerin Türkiye Selçukluları aleyhine ittifak yapmaları karşısında Bizans’la barış imzalama yoluna gitmiştir. Bu antlaşma ile batı sınırını güvence altına almayı planlamıştır.

Daha sonra Danişmentliler üzerine yönelen II. Kılıç Arslan, bu beyliğe ait Darende, Kayseri, Elbistan ve Malatya’yı ele geçirmiştir.

Musul Atabeyi Nurettin Mahmut’un 1174’te ölümünün ardından Sivas, Tokat, Niksar’ı almıştır.

Bu dönemde, Türkiye Selçuklularının Anadolu’daki toprakları Fırat’tan Sakarya’ya kadar uzanıyordu. Miryokefalon (Kumdanlı) Savaşı (1176)
Türkiye Selçuklularının gün geçtikçe güçlenmesinden tedirgin olan Bizans yönetimi, II. Haçlı Seferi’ni bir fırsat olarak değerlendirmeye çalışmıştır.

Savaş için hazırlık yapan Bizans’ın hedefi Anadolu’da Türk varlığını sona erdirmektir.

II. Kılıç Arslan ani baskınlar düzenleyerek Bizans ordusunu Miryokefalon’da (Kumdanlı) karşılamış ve ağır bir yenilgiye uğratmıştır.

Miryokefalon Savaşı (1176) İle Anadolu’nun “Türk yurdu” olduğu kesinleşmiştir. Bizans ise iyice savunmaya çekilmiştir.

II. Kılıç Arslan, 1178 yılında Malatya şehrini alarak Daniş-mentlilere son vermiştir. Çukurova’da Ermenilerin kontrolünde bulunan bazı toprakları fethederek sınırlarını Silifke’ye kadar genişletmiştir. Batıda Kütahya ve Eskişehir’i almıştır.

II. Kılıç Arslan, yaşlandığını ileri sürerek, ülke topraklarını on bir oğlu arasında paylaştırmıştır. Fakat şehzadeler arasında taht kavgaları yaşanması yine de önlenememiştir.

I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi (1192 – 1196) – (1205 – 1211)

1192 yılında Türkiye Selçuklu tahtına geçen I. Gıyaseddin Keyhüsrev, kısa süre sonra kardeşi Rükneddin Süleyman tarafından tahttan indirilmiştir (1196).

Rükneddin Süleyman, Anadolu’da Türk birliğini yeniden kurmak için Saltuklulara son vermiştir (1202). Rükneddin’in 1204’te ölümü üzerine I. Gıyaseddin Keyhüsrev yeniden Selçuklu tahtına geçmiştir.

1. Gıyaseddin Keyhüsrev Pontus Rumları üzerine sefere çıkarak Karadeniz ticaretini güvence altına almıştır. Antalya’yı fethederek (1207) önemli bir liman kentini topraklarına katmıştır.

I. Gıyaseddin Keyhüsrev İznik Rum İmparatorluğu ile yapılan savaşta ölmüştür (1211).

I. İzzeddin Keykavus Dönemi (1211 -1220)

Selçuklu tahtına geçen I. İzzeddin Keykavus, Karadeniz ticaret yolunun güvenliğini artırmak için Pontus Rumları üzerine yönelmiştir. Pontus Devleti’ni vergiyi bağlamıştır.

Sinop’u fethederek Karadeniz’deki hâkimiyetini güçlendirmiştir. Burada Anadolu Selçuklularının ilk tersanesini yaptırmıştır.

Çukurova bölgesinde yaşayan Ermenileri itaat altına almıştır.

1. Alaeddin Keykubad Dönemi (1220 -1257)

Bu dönemde artan Moğol tehlikesine karşı bazı tedbirler alınmıştır. Bazı şehirlerdeki kalelerin surları tamir edilmeye ve Eyyubilerle ittifak yapılmaya çalışılmıştır.

Akdeniz kıyısında bulunan Kalonoros alınmıştır (1223). Bu kente Alaîye (Alanya) adı verilmiştir. Buraya tersane inşa edilmiştir.

Sinop’ta inşa ettirilen donanma ile Kırım’a sefer düzenlenmiştir. Suğdak limanı ele geçirilmiştir (1227). Trabzon kuşatılmış, ancak alınamamıştır.

Diğer aramalar:anadolu selçuklu devleti yükselme dönemi kısaca,anadolu selçuklu devleti yükselme dönemi padişahları,anadolu selçuklu devleti yükselme dönemi kısaca bilgi