Gözlemci ve gerçekçi bir anlayışla eser verilmiştir.

-Konular ülkemizin ve insanımızın somut koşullarından çıkarılmıştır.

-İnsanımızın gerçeklerine eğilme esastır.

-Konuların anlatımında nesnel bir anlatıma bağlı kalınır.

-Anlatımın yapaylıktan, duygusallıktan, özentiden kurtarılması hedeflenir.

-Ele alınan konular, süssüz, anlaşılır, akıcı bir dille ifade edilir.

-İnsan ve doğa betimlemelerinde, kişilerin ruhsal durumlarının çözümlenmesinde olay ve olgu öykülerinde yaşanılan gerçeğin çarpıtılmadan yansıtılması amaçlanır.

-Sezgicilik, varoluşçuluk, modernizm, postmodernizm, sürrealizm gibi Batı edebiyatı akımlarının etkileri görülür.
-Olayların yaşandığı çevre oldukça genişlemiştir.

Toplumun her kesiminde çıkan yazarlar eserlerinde iç monolog bilinç akımı gibi tekniklerden yararlanmışlardır.

Atatürk devrimlerlyle amaçlanan çağdaşlaşma ülküsüne yönelik girişimler, bu girişimler karşısında Sösterilen direngenlikler romana ve öyküye konu °lmuştur.

-Cumhuriyet Dönemi’nde roman ve hikâyelerde yıllara göre ele alınan temalar şunlardır:

1. Anadolu ve Anadolu halkı

2. Geçmişe ve İstanbul’la karşı yeni değerlerin ve Ankara’nın ön plana çıkarılması

3. Maziyle hesaplaşma

4. Aşk romanlarında savaş sonrasının getirdiği İstanbul’daki ahlâk çöküntüsü

5. İşçi-işveren ilişkisi (Sadri Ertem’le başlamıştır.)

S. Psikolojik eserlerde bireye dönüş başlamıştır. (Peyami Safa-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu)

1946-1980 Arası

-Bu dönemde yukarıdaki temalara yenileri eklenmiştir.

1. Maziyi özlemle anış (Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi Tanpınar)

2. II. Dünya Savaşı’nın izleri, gençlik üzerindeki etkileri, Türkiye dışındaki bazı olayların ele alınması (İçimizdeki Şeytan, Korkunç Yıllar)

3. Demokratikleşme süreci (siyasi partilerin kurulması, ihtilal ve askeri darbeler)

4. İhmal edilen unutulan köy, Anadolu’dan büyük şehirlere göçün ortaya çıkardığı gecekondu bölgelerinin insanları

5. Tarihi romanlarda yeni bakış açıları doğmuştur.

6. Kadın konusu, kadın yazarların artmasıyla çeşitli yönlerden ele alınmıştır.

7. Aydın-halk farkı

8. Almanya’ya çalışmak için giden Türk işçilerinin durumu

9. Dini konular

1980 Sonrası

-Şimdiye kadar ele alınan temalara 1980’den sonra yenileri eklenmiştir.

1. Avrupa’da yaşayan yazarların siyasi hesaplaşmaları

2. Eski İstanbul’a özlem

3. Cinsellik

4. Postmodern yöntemle günlük hayatın karmaşıklığını verme

Diğer aramalar:anlatmaya bağlı edebi metinler örnekleri,göstermeye bağlı edebi metinlerin özellikleri,anlatmaya bağlı edebi metinler roman