Ä°lgili resimİlk şiiri Yücel dergisinde ya-âi| i: yımlanan sanatçı, özü itibariyle >■”’ iı milli romantik bir şairdir.

-Bir yandan çağdaş söylem olan toplumsallığı ihmal etmezken diğer yandan da halk şiirine ait unsurları zengin bir imge dünyasıyla şiire taşımıştır.

-Yeni romantizm olarak nitelendirdiği (toplumcu romantizm) romantik anlayışıyla şiirler yazmıştır.

-Gözlemci bir kimliğe sahiptir.

-Dili konuşma diline yakın olan sanatçı, kendisini Karacaoğlan’ın bacanağı olarak tanıtmış bu da onun halk şiirine ne kadar bağlı olduğunu gözler önüne sermiştir.
-Şiirlerinde sevda, gurbet, ayrılık, hasret, vatan duygusu, aşk gibi temaları ele almıştır.

-Şiirlerinde kullandığı yarım kafiyeler, iç sesler, duygu ve düşüncelerine eklediği zarif benzetmelerle özgünlüğü yakalamış bir şairdir.

-Lirizm onun en önemli özelliklerindendir.

-Anadolu insanının yaşamını bütün çıplaklığıyla gözler önüne seren memleketçi bir anlayışa sahiptir.

-Gerçeğe sıkı sıkıya bağlı kalan sanatçı, hayallere kapılarını kapatmıştır.

-Biçim kaygısı taşımamış, heceye de pek rabet etmemiştir.

D grubu ressamlarından olan sanatçı, ilk yıllarında Ahmet Haşim’den etkilenmiştir.

-Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan gibi halk şairleri geleneğinden yararlanan Eyüboğlu’nun şiirlerinde ressam kişiliğinden gelen renk öğesi birinci plandadır.

-Yalın bir dille, içten lirik şiirler yazmıştır.

-Sanatçı şiirlerinde renk coğrafyasında halk kültürüne geniş yer vermiştir.

-Şiirlerinde Anadolu insanının günlük hayatına ait canlı bir renk cümbüşü yaratmış, tabiat öğelerine geniş yer vermiş, bunları bir devinim içerisinde ele almıştır.

-Şiirlerinin en önemli özelliklerinden biri de sosyal içerikli olmalarıdır.

-Sanatçı biçim kaygısını taşımamış, hissettiklerini içinden geldiği gibi aksettirmiştir.

-İç ahenge önem veren sanatçı, aşk konusunda da şiir yazmıştır. Şiirlerini Yaradana Mektuplar, Karadut, Tuz, Üçü Birden Dördü Birden, Bi Güzel kitaplarında toplamış, bütün şiirlerini Dol Kara-bakır Dol ve Yaşadım başlıklarında tekrar kitaba dönüştürmüştür.

-Gezi ve deneme yazıları da yazmış, bu eserlerinde halk kültürü ve halk sanatı konularındaki görüşlerini yansıtmıştır.

Eserleri

Şiir: Yaradan’a Mektuplar, Dol Karabakır Dol, Karadut

Gezi ve Deneme: Babatomiler, Tezek (Gezi), Delifişek (Deneme), Canım Anadolu (Gezi)

Düzyazı: Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Bile/Yazdı, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü

Radyo Oyunu: Gece Aşevi, Üç Turunçlar, Yıldızlara Bakmak, Pencere, Kadın ve Kedi

Diğer aramalar:bedri rahmi eyüboğlu eserleri hakkında bilgi,bedri rahmi eyüboğlu hayatı kısaca