Bu dönem sanatçıları, toplumcu gerçekçilerden farklı olarak insan gerçeğini toplumsal yönüyle değil psikolojik yönüyle anlatma gayreti içine girmişlerdir.

-Kişinin içinde yaşadıkları topluma yabancılaşmasını anlatırken bunların sosyo ekonomik yönünden çok bireyin ruh durumunu analiz etmeye çalışırlar.

-Kişinin dünyasını esas alan yapıtlar de olay konusuna bağlı olarak merak unsuru ikinci planda kalmış, bireyin ruh yapısını ve iç çatışmaları gerçekçi psikolojik tasvirlerle anlatılmıştır

-Psikoloji ve psikiyatride olan gelişmelerden faydalanılarak insana has gerçeklik ile anlatılmaya çalışılmıştır

-Olay örgüsü, insana özgü bir gerçekliği ifade etmek amacıyla düzenlenir. Yazarlar, olaylardan hareketle bireyin iç dünyasını anlatmışlardır.
-Sanatçılar, medeniyet değişimlerini, ülke sorunlarını ve buna bağlı olarak bireyin yaşadığı travmaları bir arka fon olarak kullanmışlardır.

-Bazı sanatçılarda bireyden kaynaklanan tutuna-mama, iletişimsizlik, iç bunalım, özgürlük tutkusu, iki kültür arasında bocalama ve yabancılaşma gibi dürtülerin etkisiyle ortaya çıkan sıkıntıları yazmayı tercih etmişlerdir.

Kişinin iç yapısını gerçek alan yazarlar, zaman, psikolojik sorunlar, hastalık, bireysel bunalım. Şark-Garb sorunsalı, kaçış, geçmiş şimdi, birey toplum, değer yargıları, korku gibi bireysel konuları ele alırlar.

-Bazı sanatçılar, eserlerinde romanın gelişim çizgisini dıştan içe yani eşya ve olaylardan kişilerin iç dünyasına yönelmek biçiminde oluşturmuşlardır.

-Sanatçılar, eserlerindeki kişilerindeki değişimi maddi plandan, çerçeveden, manevi plana doğru çizerler.

-Dil ve anlatım bakımından seçkinci, mükemmelliyetçi bir anlayış hakimdir.

-Bu sanatçılar eserlerinde özellikle iç konuşma, bilinç akımı gibi teknikleri kullanmışlardır.

-Psikoloji ve psikiyatri bilimlerinden yararlanmışlardır.

-Eserler çağrışımlara açık, sanatsal, şiirsel bir anlatımla yazmışlardır.

Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar, Tarık Buğra, Samiha Ayverdi, Mustafa Kutlu gibi sanatçılar bu anlayışla eserler vermişlerdir.

Diğer aramalar:bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar kimlerdir