Önemli Türk boylarından biri olan Oğuzlar, X. yüzyıldan itibaren Aral Gölü çevresinde yaşamış ve Oğuz Yabgu Devleti’ni kurmuşlardır. Oğuzlar, devlet kurmalarına rağmen boy yapılanmasını sürdürmüşlerdir.

Oğuz Yabgu Devleti’nin XI. yüzyılın başlarında yıkılması üzerine Oğuzların büyük kısmı, Karadeniz’in kuzeyinden Tuna boylarına ve Balkanlar’a yönelmiştir.

İran’a giren Oğuzlar burada Büyük Selçuklu Devleti’ni kurmuşlardır. Anadolu’ya gelip burayı bir Türk yurdu hâline getiren Oğuzlar ise önce Türkiye Selçuklu Devleti’ni, daha sonra da OsmanlI Devleti’ni kurmuşlardır. Oğuzlar, bugünkü Türkiye Türklerinin de atalarıdırlar.

Diğer bir kısmı ise Horasan yöresine inerek İran, Irak, Kafkasya, Suriye ve Anadolu’ya yönelmiştir.
Oğuzların Üçok koluna bağlı Kınık boyuna mensup olan Selçuklular, Oğuz Yabgu Devletî’nde komutanlık yapan Selçuk Bey’in soyundan gelmektedirler.

Yabgu yönetimiyle anlaşmazlık yaşayan Selçuk Bey, adamlarıyla birlikte Seyhun Irmağı kıyısında yer alan Cend şehrine yerleşmiştir. 960’ta İslamiyet’i kabul eden Selçuk Bey, Cend bölgesinde bağımsız hareket etmeye başlamıştır.

Selçuk Bey’in 1009’da ölümünün ardından topluluğun başına oğlu Arslan Bey geçmiştir. Selçuklular Cend’den ayrılarak Buhara civarına yerleşmişlerdir.