Kategori: Bilgi Dünyası

Psikoloji Nedir-Kısaca-Tanımı

Eserleri, kişilikleri ve edebî olayları yalnız toplum bilimjn aracılığıyla açıklamak yetmiyor, ruh bilimin yardımına da başvurmak gerekiyor. Önce eserlerle kişiliklerin meydana gelişinde türlü etkenerin oynadığı rolü sırasıyla gözden geçirmeliyiz. Toplumun günlük ... devamı

{ Yorum Ekle }

Uluslararası Terörizm Örnekleri

Terör konusu devletlerin üzerinde anlaştıkları bir konu olmaktan uzaktır. Devletler çıkarlarına göre ya da olayların kendilerine yakınlık ya da uzaklığına göre bu durumların bazılarını terör, bazılarını da tepki ya da şiddet eylemi” olarak tanımlayabilmektedir. Bu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ekonomik Sistemler Nelerdir

1. Kapitalist sistem: Kar etme isteğine dayalı, üretim araçlarının özel sektörün elinde olduğu, bireyselliğin esas olduğu sistemdir. Yetenekli, başarılı insanlar İle buluşlar oldukça önemlidir. 2. Sosyalist sistem: Konuya ağırlık veren, ekonomik hayatın devlet tarafından ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sosyal Olay-Olgu-Nedir

Bir toplumda aynı türden görülen değişmelerin ortak özelliğine ya da genellemesine sosyal olgu denir. Bir toplumda yeri ve zamanı belli tek tek oluşumlara sosyal olay denir. Örnek: İsrail'in Lübnan’a savaş açması olay “savaş" ise olgudur. Sosyal Olayın ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sosyolojiye Giriş Konu Anlatımı

Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi önemli gelişme şunlardır: 1. 1789 Fransız ihtilali 2. Sanayi Devrimi Bu sosyal olayların toplumları etkilemesi sosyolojik araştırmaları hızlandırmıştır. Sosyolojinin Özellikleri 1. Bireysel sorunları değil, toplumu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları

Ruh sağlığı insanın duyuş, düşünüş ve davranışlarının oluşturduğu bütünlüktür. Bireyin ruhen sağlıklı olması normal dışı davranışlarının ya da davranış bozukluklarının olmaması demektir. Sağlıklı bir bireyden genel olarak beklenen davranışlar ... devamı

{ Yorum Ekle }

Savunma Mekanizma Çeşitleri

Engellenme, çatışma ve hayal kırıklığı gibi olumsuzluklar karşısında bireyin benliğini korumak amacıyla kullandığı davranış kalıplarıdır. Özellikleri: 1. Çoğunlukla bilinçsiz olarak kullanılır. 2. Sürekli kullanılırsa bireyi problemlerini çözmekten ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Zeka Nedir-Kısaca-Tanımı

Bir insanı diğer insanlardan ayıran özellikler şunlardır: 1- Zeka (Anlak) 2. Kişilik (Şahsiyet) a. Karakter b. Mizaç (Huy) 3. Yetenek (Beceri) Zeka Nedir: Bireyin çevresine uyumunu kolaylaştıran, problem çözmesini sağlayan tüm yeteneklerinin oluşturduğu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bellek ve Bellek Süreçleri

Hatırlama: Geçmiş yaşantıların, öğrenilmiş bilgi ve becerilerin gerektiğinde yeniden canlandırılmasıdır. Tanıma: Karşılaşılan bir bilgi ya da nesnenin önceden öğrenilmiş olduğunun fark edilmesidir. Tanıma hatırlamaya göre daha kolay gerçekleşir. Öğrenen kişinin ... devamı

{ Yorum Ekle }

Öğrenme Türleri ve Özellikleri

İlk çalışmalar Pavlov ile başlamıştır. Pavlov organizmanın normalde tepki vermediği bir uyarıcıya tepki vermesini sağlamak amacıyla öncelikle hayvanlar üzerinde deney yapar. Köpeğe et gösteren Pavlov köpeğin salya salgıladığını görür. Önce zil çalar ve köpeğin hiç ... devamı

{ Yorum Ekle }

Öğrenme Nedir-Kısaca-Tanımı

Yaşantılar ve tekrar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça sürekli değişikliklerdir. Ancak her davranış değişikliği öğrenme değildir. -Refleksler -İçgüdüler -Doğal olgunlaşma -Yorgunluk ve bir ilacın kullanımı sonucu yaşanan değişiklikler öğrenme ... devamı

{ Yorum Ekle }

Güdü Türleri-Nelerdir

Güdü Türleri İkiye Ayrılır Fizyolojik Güdüler -Açlık, susuzluk, cinsellik, annelik, dinlenme, uyuma, tuvalet gibi güdülerdir. - Fizyolojik varlığın devamını sağlamaya yöneliktirler. - Doğuştan getirilirler. -Tüm canlılarda görülür (insan ve hayvanların ortak ... devamı

{ Yorum Ekle }

Devlet Biçimleri Nelerdir

1. İç yapılarına göre devlet: a. Üniter Devlet (Tek Devlet): Sınırlar içerisinde her yerde aynı yasalar geçerlidir. b. Federal Devlet (Toplu Devlet): Hepsinde farklı yasaların egemen olduğu, birden fazla devletin tek devlet çatısı altında bulunduğu, iç işlerinde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Farklı Bilinç Durumları-Hakkında Bilgi

a. Uyku ve Rüyalar Dış uyarıcıya karşı bilincin uyuştuğu, tepki gücünün ve etkinliklerin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumuna  uyku denir. Düzenli aralıkla uyuma vücut sağlığının korunmasına ve uyum işlevlerine yardımcı olur. Yetişkin insanı günlük uyku ... devamı

{ Yorum Ekle }

Pisikolojideki Yöntem ve Teknikler Nelerdir

1. Betimleyici Teknikler: a. Tarama Teknikleri: Belli bir konuda geniş alanda yapılan çalışmalardır. Önceden hazırlanan sorular geniş kitlelere yazılı olarak uygulanır. I. Test: Bilgi, beceri, yetenek gibi özelliklerin ölçülmesinde kullanılır. Örneğin; işe alınacakların ... devamı

{ Yorum Ekle }

Psikolojinin Konusu Nedir-Kısaca

Psikoloji “davranış” dendiğinde organizmanın uyarıcılar karşısında gösterdiği tepkileri anlar. Bu davranışların özellikleri şunlardır: Davranışlara hem iç hem dış etkenler neden olur. Bu etkenlere uyancı denir. Davranış hem doğrudan gözlenebilen ya da ... devamı

{ Yorum Ekle }

Seferberlik Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Ülkenin maddi ve manevi tüm güçlerinin ve kaynaklarının savaşın gerektirdiği gereksinimleri karşılayacak biçimde barış durumundan, sefer durumuna geçirilmesidir.Harp tehlikesi her zaman mevcut olduğundan, ülkeler milli güçleri oranında silahlı kuvvet bulundurmak zorundadırlar. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri

AET'nin kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye, Temmuz 1959'da örgüte tam üyelik için başvurmuşun Türkiye'nin kalkınma düzeyinin tam üyelik için ye-:erSiz olduğu bildirilmiş ve tam üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık antaşması ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...