Kategori: Bilim

Sesin Yansıması Yankı-Kısaca-Bilgi-Konu anlatımı

Dağlarda veya büyük binaların duvarlarında oluşan «yankı» yı hepiniz biliyorsunuzdur. Yankı, bir engele çarpan ses dalgalarının çıkış noktasına geri gelmesidir.Yunanlılar ve Romalılar, tiyatrolarda oyuncuların sesinin iyi duyulabilmesi i-çin, bunların arkasına bir duvar ... devamı

{ Yorum Ekle }

Oksit Nedir-Ne Demek-Konu Anlatımı

Oksijenin diğer elementlerle birleşmesi ile ortaya çıkan bileşikler oksit veya dioksitler diye adlandırılırlar.Bir parça magnezyum şeridini alev üzerinde yakmayı deneyin (aşağıdaki resim) . Magnezyum çok hızlı ve gayet parlak bir alevle yanarak beyaz bir toza dönüşecektir. Bu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Su Cenderesi Nedir-Anlamı-Ne Demektir

Bir insanın çok az kuvvet sarf ederek çok büyük bir yükü nasıl kaldırabileceğini hiç düşündünüz mü? .Aşağıdaki şekildeki, bir boru ile alt kısımdan birbiriyle ilişkisi temin edilmiş, su dolu, değişik kesitli iki silindiri inceleyelim:Pistonlardan birisinin aşağıya ... devamı

{ Yorum Ekle }

Oksijen Nedir-Kısaca-Kısa Bilgi-Hakkında Bilgi

Bu gazı ilk olarak 1774 yılında Joseph Priestley adında bir İngiliz kimyacı bulmuştur.Priestley, havada bir miktar cıva yaktı ve bundan kırmızı bir toz elde etti (civa oksit). Daha sonra bir mercekle yoğunlaştırdığı güneş ışınlarından faydalanarak bu tozu ısıttığında; ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tulumbalar Nedir-Nasıl Çlışır

Çoğu kez binaların üst katlarına su ulaştırabilmek için suyu alt katlardan taşımak gerekir. Bu sebeple de tulumbalar kullanılır. Tulumba Çeşitleri ve Çalışma Sistemleri EMME TULUMBALAR Pompaların en basit tiplerinden biridir.Bir önceki sayfada sol taraftaki şekilleri dikkatle ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kaldıraç Nedir Kısaca-Ne Demek-Çeşitleri

Destek adı verilen sabit bir dayanma noktası veya ekseni etrafında dönebilen : ve’ hareket veren kuvvet (güç) ile direnç denilen, en az iki kuvvetin etkisi altında kalan araca kaldıraç denir.Araç, kuvvet ve yükün konumuna göre birinci, ikinci veya üçüncü çeşit kaldıraç ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kuvvet Hakkında Bilgiler-İlgili Bilgiler

KUVVETLER NASIL TOPLANIR Her şeyden önce tarifini yapalım:Bir cisme uygulanan kuvvetler sistemine bileşke , denir. Bu tek başına sistemin kuvvetlerine denk gelen kuvvettir.Eğer R gücü bir cisim üzerinde uygulanan Fi, F2 kuvvetlerinin «bileşke.» si ise bu cisim, kendisine eşit ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kuvveti Belirleyen Özellikler Nelerdir

Bir masanın yerini değiştirmeyi tasarladığınızda; yapacağınız ilk iş, elinizi masanın bir noktasına koymak olacaktır. Sonra masayı gerekli doğrultuya (meselâ kapıya veya pencereye doğru) hareket ettirmeye çalışacaksınız. Bu işi başarabilmek için de ya kendinize doğru ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ağırlık Nedir-Kısaca-Kısa Bilgi

Elinize aldığınız bir kitabı bırakıverirseniz yere düşer. Bu durum bir hokkanın, bir silginin hattâ başka bir cismin de aynen başına gelebilir. Bu olaylar bütün cisimlerin yer tarafından çekildiğini göstermektedir. Bir cisme, yer tarafından yapılan çekme kuvvetine o cismin ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kuvvet Nedir Kısaca-Bilgi-Tanımı-Özeti

Kuvvet, bir cismi harekete geçirebilecek, onu durdurabilecek veya biçimini değiştirebilecek bir etkendir. Eylemsizlik hâlinde bulunan yâni duran bir el arabasını iter ve harekete geçince de durdurmayı denerseniz bu işleri, ancak bir çaba kullanarak yaptığınızın farkında ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hayvanlar Zeki Midir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Okulunuza kadar size arkadaşlık eden, gerektiğinde saldırıcılardan sizi koruyan, çantanızı ağzında taşıyan, küçük kardeşinizle saklambaç oynayan köpeğiniz ya da tam kahvaltı saatinde masanızın başına gelerek sizinle bir arkadaş gibi top oynamak isteyen kediniz; sadece ... devamı

{ Yorum Ekle }

Canlı Maddeler Nelerdir

Bütün canlı varlıklar; insanlar, hayvanlar ve. bitkiler şaşılacak nitelikte bir jelatinli maddeden oluşmuşlardır.Hiç kimse laboratuvarlarda bu maddeden bir gram bile elde edememiştir. Eğer günün birinde bundan bir damlacık olsun elde edilebilirse o çağ bütün çağların, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Dünyamız Nasıl Oluştu-Kısaca-Bilgi-Özet

Burada tabiat bilginlerine göre iki milyar yaşmı tamamlamış olan dünyamızın aklınıza gelebilecek en gerçek ve gerçekten uzak tarihini ortaya koymak istiyoruz. Dünyamızın nasıl meydana geldiği konusunda da bilginler tam anlaşmış değillerdir. O kadar büyük ve zaman ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yoğunluk Nedir Kısaca-Tanımı-Hakkında Bilgi

Bir madde türünün diğer madde türlerinden farklı olmasını sağlayan sahip olduğu parçacık yapısıdır. Maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvveti, maddenin sahip olduğu parçacık yapısı onun uzayda kaplayacağı yeri de belirler. Bu nedenle maddelerin uzayda ... devamı

{ Yorum Ekle }

Çinko Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi-Ne İşe Yarar

Periyodik tablonun H B grubundan metal element,Mavimsi beyaz renktedir. Eski dönemlerde pirinç denilen bakır alaşımları bilinirdi. Saf çinkonun XVm. yy'da elde edildiği bilinmektedir. Değişik mineraller biçiminde bulunur. En çok kristal biçiminde çinkosülfür (ZnS) olan blend ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Çelik Nedir Kısaca ve Özellikleri-Hakkında Bilgi

Çelik, karbon oranı en çok % 1,5'e ulaşan bir demir-karbon alaşımıdır. Doğada saf olarak bulunmaz. Karbondan başka maddeler de .içerir. Adi çelikler içerdikleri karbon oranına göre, özel çeliklerse içlerindeki en büyük oranda bulunan yabancı maddelerin cinsine göre ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bilim Nedir-Kısaca-Tanımı-Özet-Hakkında Bilgi

On yedinci yüzyılın sonlarına doğra Isaac Newton ilk gerçek modem fizik kuramım ortaya attı. Bu kuramla Newton, mekanik olayların tamamının açıklanmasının sadece üç temel ilkeye indirgemenin mümkün olduğunu kanıtladı. Newton hem kullandığı kavramları (dinginlik, kitle, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Buhar Nedir-Kısaca-Anlamı-Nasıl Oluşur

Kritik sıcaklıklarının altındaki gazlara buhar adı verilir. Bir buhar basınçla sıvılaştırılabilir, oysa bir gaz, kritik sıcaklığın üstünde olduğu için sıvılaştırılamaz. örneğin su buharı bir buhardır, hava ise buhar değildir. Buhar, moleküllerin sıvıyı terketmesi ... devamı

{ Yorum Ekle }

Baz Nedir-Ne Demek-Özellikleri Nelerdir

Asitle birleştiğinde tuz oluşturan madde. Kimyasal bir grup oluşturan bazların genel özellikleri şöyle sıralanır: Genellikle suda çözünürler; asitleri nötrleştirerek tuz ve su verirler, sulu çözeltileri iyi bir elektrik iletkenidir. Bazlar kırmızı turnusolün rengini maviye ... devamı

{ Yorum Ekle }

Atom Nedir-Hakkında Kısaca-Kısa Bilgi

Bir kimyasal elementin özelliklerini taşıyan ve kimyasal tepkimelerde yer alabilen, en küçük parçası. Hava, su, dağlar, kitap sayfası, insanlar, kısaca, dokunabildiğimiz her cisimden, rüzgar esintisine dek bütün evren, son derece küçük, çok sayıda madde parçacıklarından ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...