Kategori: Coğrafya

İzoterm Haritaları-Konu Anlatımı

Aynı sıcaklığa sahip olan noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan eğrilere izoterm (eş sıcaklık) eğrileri denir. Sıcaklığın yeryüzüne dağılışını göstermek, izoterm haritaları ile mümkündür. İzoterm haritaları, gerçek ve indirgenmiş olarak ikiye ayrılmakla beraber ... devamı

{ Yorum Ekle }

Atmosferin Nedir-Katmanları-Kısaca-Özellikleri

Atmosfer: Yerküre'yi çepeçevre saran, hayatın gelişmesini ve sürmesini sağlayan gaz kütlesidir. Atmosferin etkileri: -Güneş ışınlarını süzer, zararlı ışınların büyük kısmının yeryüzüne ulaşmasını önler. -Dünya’nın fazla ısınmasını ve fazla ... devamı

{ Yorum Ekle }

Basınç Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Hava küredeki gazların ağırlığının oluşturduğu etki basınç olarak algılanır.Atmosfer basıncı, barometre İle ölçülür. Normal basınç 1 cm çaplı bir borudaki civanın 760 mm’lik yüksekliğidir. Bu civa sütununun ağırlığı olan 1033 g-kuv basınç birimi olarak ... devamı

{ Yorum Ekle }

Göç Nedir-Kısaca

Bir insanın yaşadığı yerden çeşitli nedenlerle ve sebeblerle ayrılarak başka bir yere geçici veya kalıcı olmak süreyle gitmelerine göç adı verilir. Göç Çeşitleri Göçler iç göçler ve dış göçler olmak üzere iki gruba ayrılır. -İç Göçler Bir ülkenin ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sıcaklık ve Çöl iklimi-Hakkında Bilgi

Nem miktarının çok az olmasına bağlı olarak, yağışın yetersizliğiyle beliren bir iklimdir. Sıcaklık: Nem miktarının az olmasından dolayı, günlük sıcaklık farkı çok fazladır. Gündüz 50°C'yi geçen sıcaklıklar, gece sıfırın altına ... devamı

{ Yorum Ekle }

Rüzgarlar ve Çeşitleri

1.Rüzgar Sistemleri 2 Sürekli Rüzgarlar 3-Rüzgar Hızı ve Şiddeti Yatay yönde hareket eden hava kütlelerinin belirli bir za­manda aldığı yola rüzgar hızı denir. Rüzgar hızı, m/sn ya da km/saat şeklinde ifade edilir. Rüzgar Hızını Belirleyen Faktörler -Basınç ... devamı

{ Yorum Ekle }

Coğrafyanın Tanımı-Konusu

Coğrafyanın Tanımı Coğrafyanın kelime olarak Grekçe'de anlamı (Eski Yunan) yer anlamına gelmaktadirAyrıca geo ve tasvir anlamınada gelen graphon kelimesinin birleşmesi ile  türemiş olup (geographien), Yerin tasviri anlamına gelmaktedir Coğrafya insanlık tarihinde olan en ... devamı

{ Yorum Ekle }

Atmosferin Katmanları ve Görevleri

Atmosferin en alt tabakasıdır. Kalınlığı kutuplarda 6 km. Ekvator'da 16 km civarındadır. Bu farklılık, havanın kutuplarda soğuyarak alçalması, Ekvator’da ise ısınarak yükselmesi ve dünvanın çizgisel hızı ile ilgilidir. -iklim olayları troposferin genellikle 3-4 km’lik ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ülkemizde Turizm Hakkında Bilgi

Turizm: İnsanların asıl ikametgahı dışındaki başka bir yere eğlence, kültür, dinlenme, spor, sağlık, öğrenim, toplantı ve akraba ziyareti gibi amaçlarla yaptığı seyahatlerin bütünüdür. Ülke sınırları içerisinde insanların turizm faaliyetlerine katılmasına iç turizm, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

Doğu Anadolu Bölgesi 168.000 km2’lik yüzölçümü ile en büyük coğrafi bölgemizdir. Doğu Anadolu Bölgesinin Yer Şekilleri Bütünüyle yüksek bir bölge olan Doğu Anadolu, Türkiye’nin en engebeli coğrafi bölgesi olup ortalama yükseltisi 1800 m civarındadır. Bölgenin ... devamı

{ Yorum Ekle }

İç Anadolu Bölgesinin Özellikleri

İç Anadolu Bölgesinin Yer Şekilleri İç Anadolu Bölgesi, güneyinde Toros Dağları, kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağları, doğu ve batısında yüksek platolarla çevrili bir çanak durumundadır. Bölgede yer şekillerinin büyük bir bölümünü ortalama 1000 m yükseklikteki platolar ... devamı

{ Yorum Ekle }

Akdeniz Bölgesinin Özellikleri

Akdeniz kıyıları boyunca bir şerit biçiminde uzanır. 118.000 km’lik alanıyla Türkiye’nin dördüncü buyuk bölgesidir. Akdeniz Bölgesinin Yer şekilleri Akdeniz Bölgesi topraklarının çok büyük bir kısmı Toros Dağlar, ile kaplıdır. Dar bir kıy, de vükselen bu dağların ... devamı

{ Yorum Ekle }

Güney Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 66.000 km2 alanı ile Türkiye’nin eri küçük coğrafi bölgesidir.Güneydoğu Anadolu Bölgesi 66.000 km2 alanı ile Türkiye’nin eri küçük coğrafi bölgesidir.Güneydoğu Anadolu Bölgesi 66.000 km2 alanı ile Türkiye’nin eri küçük coğrafi ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ege Bölgesinin Özellikleri

Ege Denizi kıyıları boyunca, Biga Yarımadası'nın güneyinden başlayarak, Marmaris’e kadar uzanır. Doğuda Emir Dağı’ndan İç Anadolu Bölgesi’ne sokulan bir üçgen biçimindedir. Bölge 79.000 km2’lik alanı ile Güneydoğu Anadolu ve Marmara’dan sonra üçüncü küçük ... devamı

{ Yorum Ekle }

Marmara Bölgesinin Özellikleri Kısaca

Bölge adını kendi toprakları içinde bulunan Marmara Denizi'nden alır. 67.300 km2'lik alanı ile Güneydoğu Ana­dolu Bölgesi’nden sonra en küçük bölgedir. Marmara Bölgesinin Yer Şekilleri Marmara Bölgesi yer şekilleri sade ve ortalama yükseltisi en az olan bölgedir. Bölgede ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiye’de Maden ve Enerji Kaynakları Özet

Maden : İç ve dış kuvvetlerin etkisiyle oluşan, ekonomik değere sahip mineral ve elementlerdir. Rezerv : Yeraltında mevcut olan, henüz işlenmemiş maden miktarıdır. Tenor : Maden cevheri içerisindeki metal oranıdır. Maden sanayi : Madenin çıkarılması, işlenmesi aşamalarını ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiye’de Sanayi Konu Anlatımı

Yeraltı kaynağı, tarımsal veya hayvansal hammaddenin işlenerek kullanıma hazır hale getirilmesidir. Bir ülkede kalkınmanın temelini oluşturur. Bir yerde sanayinin kurulması ve gelişmesi bazı koşullara bağlıdır. Bunlar: 1. Hammadde Sanayinin temelini oluşturan işlenmemiş ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiyede Yetişen Sanayi Bitkileri

 SANAYİ BİTKİLERİ Bazı sanayi dallarında ham madde olarak kullanılır. Sanayi geliştikçe bu ürünlerinde ekim alanları genişlemektedir. Bu ürünler tütün, pamuk, şekerpancarı, çay ve bazı yağ bitkileridir. 1. Tütün Ekilişinden hasadına kadar yoğun emek isteyen bir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ülkemizde Yetişen Meyveler

MEYVECİLİK Türkiye’de sıcak ve yağış farklılıkları, değişik yörelerde çok çeşitli meyvelerin yetişmesine sebeb olmuştur.Toprak ve iklim özelliğine göre bazı yöre ve bölgelerimizde belirli meyve üretiminde yoğunluk kazanılmasına sebeb olmuştur.Bu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...