Kategori: Din Bilgisi

Anlatım Bozuklukları-Kısaca-Nedir

İnsanın olduğu her yerde bir iletişim söz konusudur. İletişim sözlü ve yazılı olarak insanların birbirleriyle anlaşmasını ve sosyal bir varlık olarak toplum içerisinde yer almasını sağlar. Bir bireyin, içinden geçenleri yazılı ya da sözlü olarak alıcı durumundaki kişiye ... devamı

{ Yorum Ekle }

Peygamber Efendimize Karşı Görevlerimiz

Peygamberimiz seçilmiş, görevlendirilmiş ve insanlığa gönderilmiş bir Peygamberdir. Biz Onun ümmeti olmakla iftihar ederiz. Bu bir şereftir. Bu şerefi bize lütfeden Allah'a ne kadar şükretsek azdır. O’nun sevgili Rasûl’üne karşı da görevlerimiz şöyle sıralanabilir: 1- ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ahlâk Ne Demek-Nedir-Kısaca

Ahlâk: Huy, davranış, karakter gibi manalar ifade eder. “Kişinin içine (ruhuna) yerleşmiş ve hayatta dışa vuran davranış biçimleri” diye de tarif edilebilir. Toprağa ne ekilirse o biçilir. Kişiye de iyi şeyler, güzel ve faydalı bilgiler öğretilirse, beynine ve ruhuna ... devamı

{ Yorum Ekle }

Veda Haccı Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Medine döneminde birkaç büyük savaştan bahsedildi. Elbette yapılan hep savaş ve arbede değildi. Zaten İslâm tehdit ve kılıç dini değil, tebliğ ikna ve hoşgörü dinidir. Bunun en büyük delili de; Beni Kurayza olayı dediğimiz Vatana ihanet eden Yahudilerin cezalandırılması bir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Namaz Nedir-Kısaca-Tanımı-Bilgi

İslâm'ın beş temel esasından biridir. Peygamberimiz dinin direği olarak nitelemiş. Yine bir hadislerinde: “Başın vücuttaki önemi ne ise, namazın da dindeki önemi öyledir” Yani başsız beden olamayacağı gibi, namazsız Müslümanlığında olamayacağına misal vermiş. Önemine ... devamı

{ Yorum Ekle }

Gusül Nedir-Kısaca-Ne Demek

Gusül Nedir:(Boy abdesti): Ağız ve buruna su verilerek, bedenin hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde yıkanmasına denir. Arkasından vücudun her tarafı hiç kuru yer kalmayacak şekilde ve mümkünse temizlik maddeleri de kullanılarak, tertemiz yıkanır. Göbek yeri, sakal dipleri, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ahirete İman Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Allah ü Zülcelâl hariç, Kâinatta hiçbir şey bâki yani sonsuz değildir. Her şey ölümlü ve sonludur. Bu dünyanın ve üzerinde yaşayan canlıların da bir sonu olacağını hem Allah bildiriyor hem de modern ilim haber veriyor. Zamanı gelince İsrafil Aleyhisselâm'ın sura ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hak Dinlerin Özellikleri-Kısaca-Hakkında Bilgi

Dünya kurulalı beri gelmiş geçmiş hak dinlerde, şu beş özellik bulunmuş ve Peygamberler bu özellikleri göz önüne almışlardır: 1- Dini Muhafaza: Hak dinler vahdaniyet, yani Allah'ın tek ve en büyük olduğu esasını telkin etmişlerdir. İnsanların kendi yaptıkları putlara ... devamı

{ Yorum Ekle }

Allah’a İman Nedir-Kısaca

“Hiçbir şey yoktan var edilemez. Var otan bir şey de yok edilemez’’ diye fizik kanunları vardır. Madem ki hiçbir şey yoktan var edilemezse ve kâinatta Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ovalar, insanlar... birçok şey varsa ve bunlar yoktan var olmuyorlarsa bunları bir yaratanın ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hayır ve Şer Nedir-Kısaca-Ne Demek

Kâinatta her şeyi, iyiyi, kötüyü, hayrı, şerri kısaca her şeyi yaratan Allah’tır, insana bunları seçebilme, tercih edebilme kabiliyeti vermiştir. İnsan bakacak, düşünecek iyi olan, menfaatine olan şeyleri tercih edecek, kötü olan, günah olan şer olan şeyleri de yapmayacak. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kader ve Kaza Ne Demektir-Kısaca

Kader: Kâinatta (evrende) olacak olan her şeyin yerini, zamanını, oluş şeklini... Allah bilir, karar verir ve yazdırır. Buna kader denir. Kaza: Allah'ın bildiği ve kararlaştırdığı bu olayların, zamanı gelince O nun karar verdiği şekliyle ortaya çıkmasına dâ kaza ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kuran Okuma Adabı Nedir

Allah'tan sonra en kutsal, en efdal ve en faziletli şey, mukaddes kitabımız Kur’andır. Birçok âyette Allah; Kur’an’m ulviliğini ve üstünlüğünü dile getirir. Bundan dolayı müminler ona hürmet ve tazım göstermekle yükümlüdürler. 1-Abdestsiz ve cünüp olan yani maddi ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Vatan ve Milletimize Karşı Görevlerimiz

Cenâb-ı Allah Kur’an da 60 dan fazla yerde cihat yapmayı emreder ve hepsinde “mallarınızla ve canlarınızla cihat yapın... ” buyurur. Yani mal ile cihat yapmayı, önemine binâen önce zikreder. Gerçekten her şey para ile yapılır. Müslüman çalışacak, kazanacak, zengin olacak, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kuranın Yazılması-Hakında Bilgi

İslâmiyet'in zuhuru (çıkışı) esnasında, Arap yarımadası cehalet içinde idi. Zaten İslâm’dan önceki döneme de, Cahiliye Dönemi denmiştir. Tarihi kayıtlara göre Koskoca Mekke Şehrinde, ancak 17 kişi okuma yazma bilmektedir. Buna rağmen Allah Rasûl’ü, cehalete savaş ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sabır Nedir-Kısaca-Anlamı

Kur’an’da en çok bahsedilen takva kelimesi 150 yerde geçer. ikinci olarak, önemine binâen en çok geçen Sabır kelimesidir ve 85 yerde geçer. Cenâb-ı Allah “Sabır ne güzel şeydir”, “Sabredenler mükâfatlarını kat kat alacaklar” Buyurur. Peygamberimiz de “Sabır imanın ... devamı

{ Yorum Ekle }

Doğruluk Nedir-Kısaca-Anlamı

İslâm doğruluk ve dürüstlük dinidir. Yalanı, iki yüzlülüğü, art niyeti, riyakârlık ve dalkavukluğu katiyen tasvip etmez. Allah yalan söylediği için Şeytanı lânetlemiş ve Cennetten kovmuştur. Ahzab Sûresinin 70. âyetinde Allah “Ey iman edenler. Allah'tan korkun ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Emanet Nedir-Kısaca-Bilgi-Anlamı

Emanet: Bir müddet sonra geri alınmak üzere, saklaması kaydıyla birine bırakılan her hangi bir şeye denir. Bu mal olur, eşya olur, sır, söz, mevki ve makam olabilir. Hatta kendi hayatımız, kendi sıhhatimiz bile bize emanettir, onu korumakla görevliyiz. İslâm’da intihar eden ... devamı

{ Yorum Ekle }

Mübarek Gecelerimiz Nelerdir-Kısaca

1 - Mevlit Kandili: Peygamberimizin doğum gecesine denir. 2- Regâib Kandili: Recep ayının ilk Cuma gecesidir. Üç ayların başlangıcıdır. 3- Miraç Kandili: Recep ayının 27. gecesidir. Peygamberimizin göğe çıktığı gecedir. 4- Berat Kandili: Şaban ayının 15. gecesidir. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Namaz Kılmak İçin Dualar

Kur’an Arapça nazil olmuştur ve Peygamberimiz Arap’tır. Bu sebeple namaz ve ibâdetler Arapça yapılmalıdır. İslâm evrensel bir dindir. Yani bütün insanlığa hitap eder. Dolayısıyla bütün Müslümanların bazı noktalarda birlik içinde olmaları gerekir. Namaz gibi ezan gibi. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...