Kategori: Edebiyat

İsmet Özel Kimdir-Hayatı Kısaca

Resim, şiir, musiki gibi güzel sanatların birçoğuna özel ilgi beslemiş şairlik hayatına İkinci Yeni akımı etkisi ve estetiğiyle başlamıştır. Şiirlerindeki en belirgin özellik, radikal ve şiddetli imgeleri lirik bir duyuşla sentezleyebilmesidir. -1970'yılına kadar Marksist ... devamı

{ Yorum Ekle }

Peyami Safa Kimdir-Hayatı-Kısaca

Yapıtları geçim sıkıntısı yazdığı piyasa malı metin ve kültür birikimini anlatan gerçek metinler olmak üzere iki grupta ele alınmalıdır. Para sıkıntısı ile  yazdığı eserlerde Server Bedii takma adın kullanmıştır. Bu eserler Cingöz Recai serisi başta olmak üzere ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ceyhun Atuf Kansu Kimdir-Kısaca

-Cumhuriyet'in ilk kuşağından olan sanatçı, başlangıçta devrin sanatçı anlayışına uygun olarak halk şiiri geleneğine bağlı olarak şiirler yazmıştır. -Daha sonra "yeni şiir" görüşünü benimseyen sanatçı, toplumcu anlayışa yöneldi. -Halk dilinden ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

İtalyan Edebiyatı Hakkında Bilgi

İtalyan edebiyatı başlangıçtan günümüze kadar dört ana başlık altında toplanabilir. Rönesans dönemi italyan edebiyatı Bu dönemde halk dilini bir edebi dil haline getiren şair Dante, bir bakıma İtalyan edebiyatının kurucusu sayılır. Bu dönemde lirik şiir alanında Petrarca ... devamı

{ Yorum Ekle }

Rus Edebiyatı Hakkında Bilgi

Aleksandr puşkin kimdir-hayatı kısaca -Rus romantizminin en önemli şairidir. Şiirlerinde coşkulu bir söyleyişi benimsemiştir. Romanlarında gerçekçi bir tutum içinde olmuştur. Eserleri: Çingeneler, Kafkas Esiri, Chateaubriand (şiir); Boris Gudonov (oyun); Yüzbaşının Kızı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Can Yücel Hayatı-Kimdir-Kısaca

Haşan Ali Yücel'in oğlu olan sanatçı ilk şiiri Yazma'yı 1950'de yayımlamıştır. Papürüs, Dost, Yazko Edebı-yat Leman, Öküz gibi dergilerde ' yazmıştır. -Cinsel içerikli şiirleriyle anarşist erotizme kadar uzanan ve Marksist bir cinsel devrimi gerçekleştiren şairin ... devamı

{ Yorum Ekle }

Alman Edebiyatı Hakkında Bilgi

Birinci dönem eski zamanlardan Haçlı Savaşları-/ na kadar olan devredir. Şarkı ve türküleri çok sevenj Cermen halkı; ölüm, doğum, şölen, zafer ve tabiat olaylarını bu şarkı ve türkülerde dile getirerek Alman edebiyatının ilk eserlerini vermişlerdir. Daha sonrk ikinci ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hasan Hüseyin Korkmazgil Kimdir-Kısaca

-Toplumcu gerçekçi kuşağın son ustalarından biri olan sanatçı, başlangıçta Nazım Hikmet ve Attila İlhan gibi lirik-romantik sanatçıların etkisinde kalmış sonradan kendi özgün söyleyiş çizgisine ulaşmıştır. -Halk şiiri öğelerinden ustaca yararlanmış mizahi ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Cengiz Aytmatov Kimdir-Kısaca

-Kırgız Türk edebiyatının tanınmış, ünü bütün dünyaya yayılmış, hikâye ve roman yazmıştır. Kahramanlarının iç dünyasını çok zengin bir şekilde tasvir etmiştir. -Cengiz aymatovun eserleri: destan ve efsane gibi konulara sık sık  yer verir milli benliklerden ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ahmet Hamdi Tanpınar Hayatı Kısaca

-Şairliği yanında öykü ve romancılığıyla tanınmış deneme ve inceleme türünde eserler vermiştir. Şiirde saf şiir anlayışını öykü ve romanda bireyin iç dünyasını yansıtmayı benimsemiştir. -Şiirlerinde daha çok rüya, zaman, yalnızlık temaları üzerinde duran ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hüseyin Rahmi Gürpınar Kimdir-Kısaca

1952'de Ankara Atatürk Lisesi öğrencilerinin çıkardıkları Mavi adlı dergiyle edebiyat dünyasına giren harekettir. Başlangıçta Hisar topluluğu ile barışık bir edebiyat anlayışını sürdüren Maviciler, zaman içerisinde Hisar grubuyla çatışma içerisine ... devamı

{ Yorum Ekle }

Attila İlhan Hayatı Kısaca

-Toplumsal sahici çizginin ivme kazanmasında önemli bir kaktı sağlamıştır -Nazım Hikmet, Ahmet Muhip Dı-ranas, Necip Fazıl ve Faruk Nafiz'den etkilenmiştir. Bu etki, Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaioğlu gibi halk edebiyatının önemli şairlerinin etkisiyle daha geniş bir dünyayı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Maviciler-Mavi Akımı Nedir

1952'de Ankara Atatürk Lisesi öğrencilerinin çıkardıkları Mavi adlı dergiyle edebiyat dünyasına giren harekettir. Başlangıçta Hisar topluluğu ile barışık bir edebiyat anlayışını sürdüren Maviciler, zaman içerisinde Hisar grubuyla çatışma içerisine ... devamı

{ Yorum Ekle }

Halide Edip Adıvar Kimdir-Hayatı-Kısaca

Halide edip adıvar edebi kişiliği -Asıl ününü romancılığıyla yapmış olmakla beraber hikâye, tiyatro, makale türlerinde de kitap ve yazılarıyla tanınmıştır. -Milli Edebiyat Dönemi'nin tanınmış kadın romancısı ve öykücüsüdür. -İlk yazılarını Halide Salih ... devamı

{ Yorum Ekle }

Reşat Nuri Güntekin Hayatı-Kısaca

Reşat nuri güntekin'in biyografisi 25 Kasım 1889'da İstanbul'da doğdu, 7 Aralık 1956'da vefat etti. -Edebiyat hayatına 1917 yılında Diken dergisinde yayımlanan "Eski Ahbap" adlı uzun öyküsüyle girmiştir. -İlk romanı "Harabelerin Çiçeği" 1918'de Cemil Nimet imzasıyla ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Kimdir Kısaca

27 Mart 1889'da Kahire’de doğdu, 13 Aralık 1974'te vefat etti. -Edebiyat yaşamının başında Fecriati Edebiyatı'nı n kurucu üyeleri arasında yer almış, "Sanat şahsi ve muhteremdir." ilkesini benimsemiştir. 1|916 yılından sonra "Sanat, evvela bir cemiyetin bir milletin malıdır; ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sami Paşazade Sezai Kimdir Kısaca

-Şiirlerinde romantizm, hikaye ve romanlarında realizmin etkisi görülür. -Hikaye ve romanlarında halkı, içindeki kahramanları kendi dilleri, çevreleri ve günlük yaşamları içinde anlatmıştır. -Hikaye yazarlığı, romancılığından daha üstündür. Kısa hikaye türünün ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...