Kategori: Edebiyat

2. Dönem Tanzimat Edebiyatı Özellikleri

Bu dönemde I. Meşrutiyet Meclisi'nin 1877'de Osmanlı-Rus Savaşı gerekçe gösterilerek kapatılmasıyla başlayan baskıcı yönetimi vardır. Bu durum sanat ve edebiyatı da etkilemiştir. -Bu dönem sanatçıları, devrin siyasi baskıları yüzünden toplurna yönelik sanat ... devamı

{ Yorum Ekle }

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Genel Özellikleri

Gözlemci ve gerçekçi bir anlayışla eser verilmiştir. -Konular ülkemizin ve insanımızın somut koşullarından çıkarılmıştır. -İnsanımızın gerçeklerine eğilme esastır. -Konuların anlatımında nesnel bir anlatıma bağlı kalınır. -Anlatımın yapaylıktan, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tarık Buğra Hayatı-Kısaca

Eserlerinde ele aldığı, ortaya çıkardığı karakterlerin arkasında bir zihniyetin varlığı hissettirir kendini. Bundan dolayı da toplumdan uzak yapay karakterler yerine canlı tip ve karakterler yaratmıştır. -Topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan Tarık Buğra toplumun ... devamı

{ Yorum Ekle }

Halit Fahri Ozansoy Kimdir-Hayatı-Kısaca

-12 Temmuz 1891'de İstanbul'da doğdu, 23 Şubat 1971'de vefat etti. -Şiire aruzla başlamış, 1917 yılında Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin etkisiyle heceyle şiirler yazmıştır. Aruza Veda adlı şiiri aruzla yazdığı son şiiridir. -İlk şiiri olan Mazideki Aşk İçin Sana'yı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Beş Hececiler Kimler-Kıasaca-Hakkında Bilgi

Milli Edebiyat akımının ilkelerine bağlı kalarak şiir yazan Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç ve Halit Fahri Ozansoy'a eserlerindeki ortak özelliklerden dolayı Beş Hececiler adı verilmiştir. Beş Hececiler, bir topluluk edebiyatı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Orhan Asena-Kimdir-Biyografisi

-Asıl mesleği doktorluk olan sanatçı, edebiyata şiirle başlamış daha sonra tiyatroya yönelmiştir. -Oyunlarının genelinin hakim cephesi her insanın sahip olmak istediği güç kavramıdır. -Rahat, konuşur gibi yazan sanatçı eserlerinde tarihten, mitolojiden ... devamı

{ Yorum Ekle }

Nazım Hikmet Kimdir-Kısaca

  İlk şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır ve hececi şairlerin tesirialtında kalmıştır. -1921 yıllarında Moskova'ya gittiğinde eski şiir anlayışından ayrılarak devrimci bir kimlik anlayışına  geçmiştir -Sosyalist gerçekçi sanat anlayışının en büyük ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ahmet Vefik Paşa Kimdir-Kısaca

-1923'te İstanbul'da doğdu, 1891'de İstanbul'da vefat etti. -Milliyetçilik ve Türkçülük akımının en önemli temsilcisidir. -Moliere'den yaptığı çeviri ve adaptasyonlarla tanınmıştır. -Bursa valisiyken tiyatro binası yaptırarak tiyatro türünün gelişimini ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ahmet Haşim Kimdir Kısaca

-Fecriati'nin en önemli temsilcilerinden biri olan şair, topluluk dağıldıktan sonra hiçbir edebi topluluğa katılmamış, sanat yaşamına bağımsız olarak devam etmiştir. -Şiir dışında fıkra, gezi türünde de eserleri vardır. Düzyazılarında sade bir dil kullanmış ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Enis Behiç Koryürek-Kimdir-Hayatı

-Şiire aruzla başlamış, Ziya Gökalp'in etkisiyle Milli Edebiyat akımına katılmış ve aruz ölçüsünü bırakarak heceye yönelmiştir. -Adını Yeni Mecmua'da çıkan şiirleriyle duyurmuştur. -Sanatçı genellikle aşk ve kadın konularını işler, Fırtına ve Kar manzumesini ... devamı

{ Yorum Ekle }

Refik Halit Karay-Hayatı-Kısaca

-15 Mart 1888'de İstanbul'da doğdu, 18 Temmuz 1965'te vefat etti. -Gazetelerde çevirici olarak yazı hayatına başlayan Refik Ha-lit, önce Fecriati'de, daha sonra Milli Edebiyatla yer aldı. -1909'da Son Havadis adıyla bir gazete kurdu. Bu gazete 15 sayı yayınlandı. -1922'de ... devamı

{ Yorum Ekle }

Falih Rıfkı Atay-Biyografisi-Hakkında Bilgi

-Türkçeyi en yalın, en duru'anlatıma ulaştırmaya çalışmış, Milli Edebiyat dil anlayışına uymuştur, Türkçenin yabancı etkilerden arınması gerektiğini savunmuştur. -Canlı, orijinal bir üsluba sahip olan Atay, konuşulan dili en güzel kullanan sanatçılardandır. Kısa, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler

Nicel Anlamlı Sözcükler: Varlıkların ölçülebilir özelliklerini karşılayan sözcüklerdir. Nitel Anlamlı Sözcükler: Varlıkların renk, biçim, durum gibi özelliklerini ortaya koyan sözcüklere denir. Bu sözcükler varlıkların nasıllığını bildirir, ölçülebilir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Özdeşlik Mantığı-Nedir-Kısaca

Özdeşlik mantığı, niceleme mantığına benzemekle birlikte onu da içine alan daha kapsamlı bir mantıktır. Bu nedenle niceleme mantığında geçen tüm mantıksal değişmezler (V, 3) ve önermeler mantığında geçen mantıksal değişmezler (~, a, v, =>, o) özdeşlik mantığında ... devamı

{ Yorum Ekle }

Mantık ve Felsefe İlişkisi Nedir

Felsefe, Mantığın ele aldığı akıl ilkelerine göre hareket ettiği için kendi içinde sistematik ve tutarlıdır. Mantık felsefesi ise mantığın konularını değerlendirir. Mantık, doğru düşünmenin kurallarını gösterdiği için insanın tutarlı ve geçerli düşünmesine ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bilimsel Yöntem-Felsefe-Nedir

Bilimsel yöntem tümevarıma, tümdengelime ve analojiye dayanır. Tümevarım (endüksiyon) gözlem ve deneye, tümdengelim (dedüksiyon) mantıksal akıl yürütmeye, analoji ise tekiller arasındaki benzerlik ilkesine dayanır. Tümevarım (Endüksiyon) Aklın özelden genele doğru ... devamı

{ Yorum Ekle }

Mantık ve Matematik

Biçimsel bir bilim olarak matematik, mantık gibi sembolik bir dile sahiptir. Matematik, mantık gibi tam bir sembolleştirme geliştirmediği için matematiksel önermeler mantık diline çevrilir. Matematik, sayılar, şekiller ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilimdir. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Doğru Düşünme Nedir-Kısaca

Mantık biliminin kurucusu Aristoteles’tir.Aristoteles (M.Ö. 384-322), Organon (Alet) adlı eserinde mantık konularını ele almış ünlü bir filozoftur. İlk olarak mantık sembollerini kullanan ve birli yüklemler mantığının bir bölümü olan kategorik önermeler teorisini kurmuş olan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Çok Değerli Mantık Konu Anlatımı

İki değerli mantıkta önermeler, doğru (D) ve yanlış (Y) olmak üzere iki değer ala-bilir.Önermelerin her zaman kesinlikle doğru ya da yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Örneğin, "Bu yaz Amerika' ya tatile gideceğim." biçimindeki bir önermeye, geleceğe ilişkin bir bilgi verdiği ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bilgi Felsefesinin Problemleri Nelerdir-Kısaca

Bilgi felsefesinde bilgiye ilişkin sorular, iki grupta toplanabilir: A) Bilginin Kaynağı İle İlgili Sorular Bu tür sorular şu düşünceden çıkmaktadır: Bilgiyi meydana getiren aklimizdir. Bilgilerimiz dış dünyadan zihnimize girip ham malzeme olarak kalmaz. Dış dünyadan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...