Müslümanların Sicilya ve Ispanya’da bulunan medreselerinden etkilenilmesi ve Haçlı Seferleriyle barut, pusula, kâğıt ve matbaanın Müslümanlardan öğrenilmesi Avrupalıların düşünce hayatına büyük etkide bulunmuştur.

Diğer bir deyişle, Avrupa’da yaşanan değişim sürecinde İslam dünyasının rolü büyüktür.

Coğrafi Keşiflerde, İslam dünyasından öğrenilen pusulanın önemli etkisi olmuştur.

Avrupalıların 15. yüzyıldan başlayarak gerçekleştirdikleri ve amacı “Çin’e ve Hindistan’a ulaşan yeni yollar bularak Doğu’nun zenginliklerini ele geçirmek” olan seyahatlere Coğrafi Keşifler denir.

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

– Ekonomik durumu kötü olan Avrupalıların, Doğu ülkelerinin zenginliklerini ele geçirmek istemeleri
– Osmanlıların Baharat Yolu’nu denetim altına almaları, buna karşılık AvrupalIların yeni yollar aramaları

– Haçlı Seferleri’nden sonra güçlenen krallıklar arasında ekonomik rekabetin artması

– Avrupalıların, Doğu’dan gelen mallara, aracılar olmadan (doğrudan) ulaşmak istemeleri

– Avrupalıların, dünyayı öğrenmek ve Hristiyanlığı yaymak istemeleri

Keşifleri Kolaylaştıran Etkenler

– Avrupalı gemicilerin, pusulanın geliştirilmesi sonucunda, yönlerini kolaylıkla bulabilmeleri

– Müslümanlardan yararlanılarak coğrafya bilgilerinin artırılması

– Gemicilik teknolojisinin gelişmesi sonucunda okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması

– Araştırma merakı olan, bilgili, cesur ve kilise öğretilerine inanmayan gemicilerin yetişmesi

Coğrafi Keşifler Başlıyor.

Coğrafi Keşiflerin öncülüğünü Portekizli ve Ispanyol denizciler yapmıştır.

Bartelmi Diaz 1487’de Afrika’nın en güneyine (Ümit Burnu) ulaşmayı başarmış fakat geri dönmek zorunda kalmıştır. Daha sonra Portekizli Vasco dö Gama Ümit Burnu’nu aşarak 1498’de Hindistan’a ulaşmıştır.

1500’de Portekizli gemiciler Brezilya sahillerine çıkmış ve burayı kısa zamanda kolonileştirmişlerdir. XX. yüzyıla kadar Portekizlilerin elinde kalan tek koloni burası olmuştur.

Kristof Kolomb batıya doğru gitmek suretiyle Hindistan’a varacağını tahmin ederek 1492’de Atlas Okyanusu’na açılmıştır. Amerika Kıtası açıklarındaki Bahama adalarına varmış fakat bu adaları Hindistan yakınındaki adalar zannetmiştir. Yeni bir kıta keşfettiğinin farkına varamadan üç sefer yapmıştır.

Kristof Kolomb’un bulduğu yerlerin yeni bir kıta olduğunu ise İtalyan gemici Amerigo Vespucci 1500’lerin başında fark etmiştir. Bu gelişmeleri izleyen süreçte Amerika’nın diğer bölgeleri keşfedilmiştir.
altın ve gümüş getirildi.

1519’da Cortes, İspanya adına Meksika’yı ele geçirmiştir. 1531’de Pizzaro, Peru ve Kolombiya bölgesini zaptetmiştir. Aztek, İnka ve Maya medeniyetleri tahrip edilmiştir.John Cabot, İngilizler adına, Kanada ve Hudson Körfezi kıyılarını 1497’de keşfetmiştir.

Jacque Cartier, 1535’te, Labrador ve Büyük Göl bölgesini Fransa adına keşfetmiştir.Kuzey Amerika’nın kuzeyine Fransızlar, doğu kıyılarına İngilizler, güneyine ise İspanyollar yerleşmişlerdir.Portekizli gemici Maceilan ile yardımcısı Del Kano 1519’da Portekiz’den hareket ederek batı yönünde dünyayı dolaşmaya çalışmışlardır (1519-1522).

Macellan’ın ölümü üzerine ekibi seferi tamamlamış ve Dünya’nın yuvarlaklığı da böylece ispatlanmıştır.

– Yeni pazarların bulunmasıyla sömürge imparatorlukları kuruldu.

– Kiliseye ve din adamlarına olan güven sarsıldı.

– Keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçler oldu.

– Yeni keşfedilen yerlerde Hristiyanlık yayıldı.

– Ticaret yollarının güzergâhı değişti ve Baharat Yolu eski önemini kaybetti.

– Akdeniz limanları gerilerken, Atlas Okyanusu kıyısındaki Lizbon, Londra, Rotterdam ve Amsterdam gibi liman kentleri önem kazandı.

– Yeni keşfedilen ülkelerin zenginlikleri Avrupa’ya taşındı.

– Avrupa’ya bol miktarda Zenginlik kaynağı olan 1 “gümüş”e bıraktı.

– Tütün, kakao, vanilya ve patates gibi yeni bitki türleri AvrupalIlar tarafından tanındı.

– Soylular, eski imtiyaz ve servetlerini kaybetmeye başladılar.

– Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşti.

– Avrupa’nın zenginleşmesi ile sanata ve bilime değer veren bir meşen sınıfı (koruyucu, zengin aileler) ortaya çıktı.

– Keşifler sonunda Avrupa toplumlarının dünya görüşünde büyük değişmeler oldu.

– Keşifler insanlar üzerinde merak, araştırma ve yeni şeyler bulma arzusu uyandırdı.

– Avrupa’nın bilim, düşünce ve dinî hayatında önemli değişiklikler meydana geldi.

– Rönesans ve Reform hareketlerine ortam hazırlandı.

Diğer aramalar:coğrafi keşifler nedenleri,coğrafi keşifler nedir kısaca bilgi,coğrafi keşifler nedenleri ve sonuçları,coğrafi keşifler kısaca nedir,coğrafi keşifler kısaca özet,coğrafi keşiflerin sonuçları kısaca,coğrafi keşifler nedenleri,coğrafi keşifler nedenleri ve sonuçları,coğrafi keşifler nedir kısaca bilgi