Saltanatın kaldırılmasının ardından 13 Ekim 1923’te Ankara başkent olarak belirlenmiştir.

Aynı dönemde cumhuriyetin ilanı konusu göndeme getirilmiştir.

Cumhuriyetin İlan Edilmesinin Nedenleri

-Yönetim şekli ve devlet başkanlığı sorununun çözümlenmek istenmesi

-Meclis hükümeti sisteminden doğan sıkıntıların ortadan kaldırılmasının amaçlanması

-Yönetimdeki yetki ve sorumlulukların tam olarak belirlenmek istenmesi

29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilanı ile Türk Devletl’nin yeni yönetim biçimi belirlenmiştir.

Cumhuriyetin İlanının Sonuçları Nelerdir?
– Rejim sorunu ortadan kaldırılmış; millî egemenliğin sağlanması ile ilgili önemli bir adım atılmıştır.

-Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiş; cumhurbaşkanı, başbakan ve meclis başkanı belirlenerek, bunların yetki ve sorumlulukları tespit edilmiştir.

-Türkiye Devleti’nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, ilk başbakanı İsmet Bey, ilk meclis başkanı ise Fethi Bey olmuştur.

– Kabine sistemine geçilmesi ile meclis hükümeti sistemi terk edilmiştir.