-Şiire aruzla başlamış, Ziya Gökalp’in etkisiyle Milli Edebiyat akımına katılmış ve aruz ölçüsünü bırakarak heceye yönelmiştir.

-Adını Yeni Mecmua’da çıkan şiirleriyle duyurmuştur.

-Sanatçı genellikle aşk ve kadın konularını işler, Fırtına ve Kar manzumesini aruz ölçüsü ile yazmıştır.

-Sanatçıya asıl ününü kazandıran şiirler, Milli Mücadele Dönemi’nde yazdığı ulusal coşku ve kahramanlığı dile getiren epik şiirlerdir.

-Aşk konularını işlediği ama içten olmadığı ilk şiirleri dışında gemiciler ve tarihsel yiğitliklerle ilgili şiirlerinde yurt ve ulus sevgisini başarıyla ele almıştır.

-Sanatçı, 1946’dan sonra yeniden aruza yönelerek dil ve söyleyiş bakımından divan şiirine dönüş yapmıştır.
-Geçirdiği ruhsal bunalımların etkisiyle tasavvuf konularına yönelmiş ve Çedikçi Süleyman Çelebi ruhundan ilhamlarla yazdığını söylediği bu şiirlerini Varidat-ı Süleyman adlı eserde toplamıştır.

-Türk denizciliğini destanlaştıran şair olarak bilinir.

-İkili dizelerden, halk şiiri nazım biçimlerinden, yeni biçimlerden yararlanarak oluşturduğu şiirlerinde bireysellik önde gelmektedir.

-Gazel biçimde fakat hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır.

-Dizelerinde duyguların iç ¡çeliğini net şekilde görebildiğimiz sanatçı, aşk konusu yanında yurt sevgisi ve özlemini dile getiren şiirler de yazmıştır.

-İstanbul Türkçesinin yalın, yapmacıksız bir biçimde kullanmıştır.

-Uyakların seçimine dikkat etmeyen  sanatçı, şiirin yapısına uygun deyiş özelliklerini seçme yeteneğinden de mahrumdur. Genellikle ilk bulduğu ifadelerle yetinen bir kimliğe sahiptir.

Eserleri:

Şiir: Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler, Kervan, O Beyaz Bir Kuştu, İşte Sevdiğim, Dünya, Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi, Asri Kerem

Diğer aramalar:enis behiç koryürek biyografisi,enis behiç koryürek hayatı kısaca