-Türkçeyi en yalın, en duru’anlatıma ulaştırmaya çalışmış, Milli Edebiyat dil anlayışına uymuştur, Türkçenin yabancı etkilerden arınması gerektiğini savunmuştur.

-Canlı, orijinal bir üsluba sahip olan Atay, konuşulan dili en güzel kullanan sanatçılardandır. Kısa, öz anlatımlı, canlı cümleler kurar.

-Atatürk’ün yakın çevresinde yer almıştır. 1923 ile 1938 arası yaşamı Çankaya’da Atatürk’ün yanında geçmiştir. Gezi yazılarıyla Cumhuriyet Dönemi edebiyatımıza damga vuran sanatçı, dış ülkelerde gördüklerini anlatırken yer yer Türkiye ile karşılaştırmalar yapmıştır.

-Eserlerinde toplumsal konularla ilgili görüşlerine yer verir. I. Dünya Savaşı sırasında Suriye Cephesi’ndeyken Zeytindağı adlı eserini kaleme alır. (Zeytindağı Kudüs’te bir tepenin adıdır.)
-Ateş ve Güneş adlı eserinde Çöl ordusunun kahramanlık ve ızdırap hikâyelerini, Saltanat’ın son yıllarını kaleme alır.

-Çankaya adlı eserinde Atatürk’ü doğumundan ölümüne kadar bir bütün halinde anlatır. ‘

-Amerika’da Parlamentolar Kongresindeki izlenimlerini Deniz Aşırı, İngiltere notlarını Taymis Kıyıları; Rusya, İtalya ve Arnavutluk gazilerindeki izlenimlerini Yeni Rusya, Kemalist tiran, Kaybolmuş Makedonya adlı eserlerde ele almıştır. İsparta, Burdur ve Antalya gezi izlenimlerini ise Bizim Akdeniz adlı eserinde dile getirir. Roman adlı yapıtında 1932 yılının İstanbul yaşantısını anlatır.

Eserleri

Gezi Yazısı: Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya, Deniz Aşırı, Yeni Rusya, Tuna Kıyıları, Hind, Londra Konferansı Mektupları, Taymis Kıyıları, Yolcu Defteri

Anı: Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Çankaya, Atatürk Ne İdi?, Batış Yılları, İzmir’den Bursa’ya

Fıkra-Makale-Sohbet: Eski Saat, Niçin Kurtulmamak, Çile, İnanç

Diğer aramalar:falih rıfkı atay edebi kişiliği,