Ankara Savaşı’nda Yıldırım ve oğlu Mustafa Çelebİ esir düşmüştür. Yıldırım’ın diğer oğulları Süleyman, Musa, İsa ve Mehmet çelebiler ise Timur tarafından takip edilmemîştir.

Kardeşler arasında taht mücadelesi ile geçen on bir yıllık karışıklık dönemi Fetret Devri (1402-1413) olarak adlandırılmıştır.

Kardeşlerine üstünlük sağlayarak mücadeleyi kazanan Çelebi Mehmet (1413-1421) Osmanlı tahtına geçmiştir.
Osmanlılar Anadolu’da büyük toprak kayıpları yaşarken Balkanlar’da karşılaşılan kayıplar ise sınırlı olmuştur.

Bu durumda, Balkanlar’da yaşayan halkların Osmanlı yönetiminden ve yöneticilerinden memnun olması, bölgede adaletli ve hoşgörülü bir yönetim sergilenmesi ve düzenli iskân politikalarının gerçekleştirilmiş olması rol oynamıştır.
Çelebi Mehmet, Fetret Devri’ne son verip devleti dağılmaktan kurtardığı için “Osmanlı’nın ikinci kurucusu” olarak da nitelendirilir.

Diğer aramalar:fetret devri kim son vermiştir,fetret devri nasıl sona ermiştir,fetret devri nedir kısaca açıklayınız,fetret devri nasıl sona ermiştir