Halide edip adıvar edebi kişiliği

-Asıl ününü romancılığıyla yapmış olmakla beraber hikâye, tiyatro, makale türlerinde de kitap ve yazılarıyla tanınmıştır.
-Milli Edebiyat Dönemi’nin tanınmış kadın romancısı ve öykücüsüdür.

-İlk yazılarını Halide Salih takma adıyla yayımlamıştır.

-Sanatçı, zengin hayat tecrübesinden yararlanarak yazdığı rom anlarında en dehşet veren olayları anlatırken bile iyi bir geleceğe inanır, insanlara güven duyar.

-Yaşamla ilgili izlenimlerini sıcağı sıcağına yazarak dergi ve gazetelerde yayımladığı hikâyelerini

Dağa Çıkan Kurt adlı kitabında derlemiştir.

-Ateşten Gömlek, Zeyno’nun Oğlu, Vurun Kahpeye adlı eserlerinde Kurtuluş Savaşı’nı ele almıştır.
– Halide Edip Adıvar; Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, İzmir’den Bursa’ya, Dağa Çıkan Kurt adlı eserlerinde Milli Mücadele Dönemi’ni ele almıştır. Türk yazarlarının destan olarak nitelendirdikleri Ateşten Gömlek İngiliz ve Amerikalı tenkitçiler tarafından yeni Türkiye’nin ruhunu en iyi sezdiren eserlerden biri olarak değerlendirir.

-Halide Edip Adıvar, Milli Mücadele’den sonra Kalp Ağrısı adlı eseriyle yeniden kadın ve erkek kahramanların gönül hikâyelerine döner. Bu eserde Milli Mücadele’ye katılmış Binbaşı Haşan Bey’e aşık olduğu halde arkadaşı uğruna duygularına hakim olan ve yaşlı bir erkekle evlenen Zeyno’nun kalp ağrıları anlatılır.

-Asıl ününü romancılığıyla yapmış olmakla beraber hikâye, tiyatro, makale türlerinde de kitap ve yazılarıyla tanınmıştır.

-Milli Edebiyat Dönemi’nin tanınmış kadın romancısı ve öykücüsüdür.

-İlk yazılarını Halide Salih takma adıyla yayımlamıştır.

-Sanatçı, zengin hayat tecrübesinden yararlanarak yazdığı rom anlarında en dehşet veren olayları anlatırken bile iyi bir geleceğe inanır, insanlara güven duyar.

-Akile Hanım Sokağı adlı eserinde İstanbul’da yaşayan farklı tipleri ve onların maceralarını anlatırken ülkede hızla artan Amerikan etkisini bir tehlike olarak görür.

-İkinci Meşrutiyette yazdığı Seviye Talib ve Handan romanlarında canlandırdığı kültürlü kadınların ne olacağı sorusunu sormuş ve cevabını onları mutsuzluğa mahkum ederek vermiştir. Bu açıdan bakıldığında Halide Edip’in kadılarla ilgili hayallerine kötümserlik hakimdir.

Halide Edip Adıvar Eserleri:

Roman: Heyula, Raik’in Annesi, Seviye Talip,Handan,Yeni Turan, Son Eseri, Mev’ud Hüküm, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Kalp Ağrısı, Zeyno’nun,Oğlu, Sinekli Bakkal, Yolpalas Cinayeti, Tatarcık,Sonsuz Panayır, Döner Ayna, Akile Hanım Sokağı,Çaresaz, Hayat Parçaları

Hikâye: İzmir’den Bursa’ya (Yakup Kadri, Falih Rıf-kı ve Mehmet Asım Us ile birlikte), Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt, Kubbede Kalan Hoş Seda

Anı: Mor Salkımlı Ev, Türk’ün Ateşle İmtihanı

Tiyatro: Kenan Çobanları, Maske ve Ruh İnceleme: İngiliz Edebiyatı Tarihi