Hisar topluluğu ilk sayısı 16 Mart 1950’de çıkan Hisar dergisi çevresinde toplanan şair ve yazarların oluşturduğu bir edebi topluluktur.

-Memleketçi edebiyatın devamı niteliğindedir.

-Garip akımına ve ideolojinin savunucusu olan Nazım

-Hikmet ve Mavicilere karşıdırlar.

-Başka ulusları taklit ederek ulusal bir sanat oluş-turulamayacağını savunan sanatçıların ana özelliği hece ölçüsüne ve edebiyatın klasik değerlerine (ahenk unsurları vs.) sıcak bakmalarıdır.

-Yani bir edebiyat anlayışı oluşturmak için eskinin reddedilmesinin zorunlu olmadığını ifade ederler.

-Yeninin, eskinin içinden çıkması gerektiğini söyleyen sanatçılar, eski ile yeni arasında yeni bir anlayış geliştirmeyi isterler.
-Eserlerin dilinin öz Türkçe olması gerektiğini, yaşayan dilin kullanılmasının zaruri olduğunu belirtmişlerdir.

Radyoda “Hisar Saati” programında sanatla ilgili görüşlerini açıklamışlar daha sonra bu görüşler Hisar dergisinin 113 ve 114. sayılarında yayımlanmıştır.

1. “Sanatçının Dili Yaşayan Dil Olmalıdır.” Aksi taktirde, ister eski ister yeni olsun ölü kelimelerden doğan her eser yeni nesilleri birbirinden ayırır. Türk sanatına ve kültürüne katkıda bulunmaz.

2. “Sanatçı kimseye bağlı olmamalıdır. lakin sanatçının eseri siyasi sistemlerin de, ekonomik doktrinlerin de propaganda aracı değildir.

3. “Sanat Yerli Olmalıdır.” Çünkü kendi milletinden kopan  sanatın milletler arası bir değer kazanmaz ve değer kazanmasıda mümkün değildir

4. “Sanatta Yenilik Asildir.” fakat, bu yenilik  eskinin ret ve inkârı şeklinde yapılmamalıdır Dünden kuvvet alarak yarın da kolay eskimeyecek bir yenilik anlayışı ilke edinmiş mutlaka serbest şekilli şiir yazmak, şiiri nesre ve hikâyeye yaklaştırmak, heceyi ve aruzu ölü vezinler olarak görmek gibi ısrarcı katı tutumların doğru olmadığı görüşüne hakim olunmuştur

Hisar grubu temsilcileri

-Ilhan Geçer

-Mehmet Çınarlı

-Yavuz Bülent Bakiler

-Munis Faik Ozansoy

-Bekir Sıtkı Erdoğan

-Sevinç Çokum

-Mustafa Necati Karaer

-Yahya Benekay

-Haşan İzzet Aralat

-Fikret Sezgin 0 Nevzat Yalçın

topluluğu oluşturan sanatçılardır.

Diğer aramalar:hisar grubunun genel özellikleri,hisarcılar kimlerdir