1960 kuşağı şairleri 1961 anayasasının sağladığı özgürlükle Yeni Gerçek, And, Halkın Dostları gibi dergiler etrafında toplanmış Marksist anlayışla sosyal ve güncel politikayı konu edinerek işçi sınıfının sorunlarını politik bir bakışla ortaya koymuşlardır.

İkinci yeni sonrası toplumcu şiir özellikleri

-Bu dönem şiir anlayışında İkinci Yeni’nin!kapalı anlayışlı şiiri yerine açık bir anlatım hakimclir.

-Biçimden çok içerik ön planda tutulmuş, slogan üslubundan yararlanılmıştır.

-Şairler kendilerini toplumun sözcüsü olarak görmüşlerdir.

-Umut, yarınlara olan inanç, direnme, isyan gibi temalar şiire hakimdir. ;
-Geleneksel söyleyiş özelliklerinden de yararlanmışlardır.

İkinci yeni sonrası toplumcu şiir şairleri:

-Ahmet Arif

-Ataol Behramoğiu

-İsmet Özel

-Nihat Behram

-Nevzat Çelik

-Refik Durbaş

-Süreyya Berfe

-Gülten Akın

-Can Yücel

-Kemal Özer

-Özdemir İnce

-Tevfik Akdağ’dır.