Resim, şiir, musiki gibi güzel sanatların birçoğuna özel ilgi beslemiş şairlik hayatına İkinci Yeni akımı etkisi ve estetiğiyle başlamıştır.

Şiirlerindeki en belirgin özellik, radikal ve şiddetli imgeleri lirik bir duyuşla sentezleyebilmesidir.

-1970’yılına kadar Marksist cihan görüşüyle sosyalist bir çizgi ile şiirler yazmış, 1974’yılında yayınladığı ve yazının beyannâme özelliği taşıması ile Amentü adlı şiiriyle İslâmî söyleme yönelmiştir. Ben merkezli bir mizahi ve söyleyiş üslubuna sahip  yazar yazılarını Devinim, Papürüs, Yeni Dergi, Diriliş gibi dergilerde yayımlamaktadır

-Şair, “beni bir ses sahibi kıl, kefarete hazırım” dizesiyle İslâm’ın dua lisasına yakın bir söylemi benimser.
-Şiirlerinin ana konusu ise yabancılaşma, isyan, bunaltı, özgürlük gibi  en temel konuları oluşturmaktadır

-Çağdaşlaştırmanın getirdiği yabancılaştırmaya isyan etmiş, İslâmî değerleri öz kimliğinin en özgün ve işlevsel koruyucusu olarak görmüştür.

-Senfonik söyleyiş, atılgan vurgu, yaratıcı imge sözcük seçimi ve kullanışı onun şiirinin en önemli özellikleridir.

İsmet özel eserleri

Şiir: Geceleyin Bir Koşu, Evet isyan, Cinayetler Kitabı, Erbain, Cellâdıma Gülümserken, Mataramda

Tuzlu Su

Deneme-Söyieşi-Mektup:  Üç Mesele, Şiir Okuma Kılavuzu, Zor Zamanda Konuşmak, Bakanlar ve Görenler