Kanuni Dönemi Özet

XVI. Yüzyılda Avrupa

Yavuz Sultan Selim’den sonra yerine 1520’de OsmanlI tahtına geçen I. Süleyman (Kanuni) Dönemi’nde Osmanlı Devleti en parlak dönemini yaşamıştır.

Yavuz zamanında Doğu Sorunu’nun çözülmesi, yeni padişahın dikkatini Batı’ya çevirmesinde etkili olmuştur.
Avrupa devletleri bu dönemde ekonomik kalkınma sürecindedirler. Reform’un etkisiyle dinî, sosyal ve siyasi karışıklıklar yaşanmaktadır. İngiltere ve Fransa Yüzyıl Savaşları (1337-1453) nedeniyle zayıflamıştır.

Roma-Germen İmparatorluğu Avrupa’nın en güçlü devleti durumundadır. Roma-Germen imparatoru Avrupa’nın tamamına egemen olmak için bir taraftan Fransa ile mücadele etmekte, öte yandan Macaristan üzerinden OsmanlI Devleti ile rekabet etmeye çalışmaktadır.
Diğer güçlü bir devlet olan Portekiz ise Coğrafi Keşifler ile birlikte Hindistan’a ulaşan yeni bir yol bulmuş ve OsmanlIların denetiminde olan Baharat Yolu’na büyük darbeindirmiştir.

Coğrafi Keşifler ile yeni ticaret yollarının bulunması, Osmanlı-Portekiz mücadelelerine ortam hazırlamıştır.

Kanunı Dönemi İç İsyanlar

Canberdi Gazâli İsyanı: Canberdi Gazâli, Yavuz’un ölümünü fırsat bilerek, Memlûk Devleti’ni yeniden kurmak istemiştir (1521).

Ahmet Paşa İsyanı: Sadrazam olmayı beklerken Mısır valiliğine atanan Ahmet Paşa burada bağımsızlığını ilan etmiştir (1524).

Baba Zünnun İsyanı: Baba Zünun, Yozgat çevresinde, haksız vergi alındığı gerekçesiyle isyan etmiştir (1526).

Kalenderoğlu İsyanı: Ordunun seferde olmasını fırsat bilen Kalenderoğlu, Konya çevresinde, Şiileri toplayarak ayaklanmıştır.
İsyanlar Osmanlı merkezî otoritesi tarafından bastırılarak, ülkede siyasi otorite boşluğu oluşması önlenmiştir.

Diğer aramalar:kanuni sultan süleyman hayatı kısaca eodev,kanuni sultan süleyman dönemi kısaca özeti,kanuni sultan süleyman biyografisi