Kavimler Göçü; Hunlar Batıya Yöneliyor, Avrupa’da Ortalık Karışıyor (375).

Hun Devleti’nin ikiye bölünmesinin ardından Asya’nın batı bölümüne yerleşen Hunlar, Çin baskısının sürmesi üzerine Aral Gölü civarına yerleşmişlerdir.

Bu dönemde Doğu Avrupa’da Vandallar, Ostrogotlar, Vizigotlar, Süevler gibi pek çok Germen topluluğu yaşamaktadır. Göçebe olan bu kavimler, Romalılar tarafından barbar olarak adlandırılmışlardır.

Hunların Karadeniz’in kuzeyinden geçerek Doğu Avrupa yönünde ilerlemeye devam etmeleri, barbar kavimlerin, yaşadıkları bölgeleri terk etmelerine yol açmıştır.

Barbar topluluklar, düzenli Hun birlikleri karşısında tutunamayarak Avrupa içlerine doğru kaçmak zorunda kalmışlardır.
Germen kavimlerinin 375’ten itibaren Avrupa’nın içlerine yönelen bu göçleri “Kavimler Göçü” olarak bilinir.
Kavimler Göçü sonucunda barbar kavimlerin büyük bölümü Roma topraklarına girmiştir.
Kavimler Göçü İle Ren Nehri boylarına yerleşen Germenler 1-Alman kültürünün, Ispanya’ya yerleşen topluluklar ispari-yol kültürünün, Britanya adalarına yerleşen kavimler ise Ingiliz kültürünün temellerini atmışlardır. ,

Kavimler Göçü Sonuçları

– Germen kavimleri Hristiyanlığı kabul etmeye başladılar.

– Avrupa toplumları ve devletleri siyasi ve sosyal açıdan yaklaşık yüz yıl süren bir karışıklık içinde kaldılar.

– Merkezî krallıkların zayıflamasına bağlı olarak feodalite (derebeylik) ortaya çıktı.