Yunanistan 1961’de Ege Denîzi’nde petrol aramak isteyen şirketlere arama ruhsatı vermeye başlamıştır. 1970’lere gelindiğinde, Yunanlılar tarafından verilen ruhsatlar Türk kıta sahanlığını da kapsıyordu. Yunanistan bu süreçte deniz sınırlarını kendisine göre belirlemeye çalışmıştır.

Türkiye, sorunu çözmek için Yunanistan’a öneriler yapmış fakat cevap alınamaması üzerine Mayıs 1974’te petrol ve doğal gaz aramak üzere Ege’ye bîr gemi gönderilmiştir.

1976’da Ege kıta sahanlığı konusu yeniden gündeme gelmiştir. Türkiye’nin kararlı tutumuyla, Ege Denîzi’nde statünün Yunanistan lehine değiştirilemeyeceği fiilen ortaya koyulmuştur.

1976’da Türkiye’nin Sismik I adlı araştırma gemisi ile Ege Denizi’nde bir araştırma yapması üzerine Yunanistan, BM Güvenlik Konseyi ve Lahey Uluslararası Adalet Divanı’na başvurmuştur.

Taraflar, Ege Denizi’nde kıta sahanlığı ile ilgili hiçbir faaliyette bulunmamayı kabul etmişlerdir.

Ege Hava Sa