Kore, 1945’ten sonra SSCB ile ABD’nin rekabet alanı olmuştur. ABD, II. Dünya Savaşı’nda sonra, Kore’nin kendi denetimindeki güney bölümünde askerî bir yönetim kurmuştur. Kuzeyi işgal eden Sovyetler Birliği ise Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti’ni kurmuştur. 1949’da 38. enlem sınır olarak belirlenmiştir.

ABD’nin Güney Kore ve Japonya’da asker bulundurarak üstünlük sağlamasından rahatsız olan SSCB, Çin’de komünist yönetimin iş başına gelmesiyle birlikte harekete geçmiştir. Sovyet destekli Kuzey Kore, Haziran 1950’de Güney Kore’ye savaş ilan etmiştir.

Haziran 1950’de Seul’u ele geçiren Kuzey Kore, Güney Kore’nin tamamını tehdit etmeye başlamıştır. ABD’nin önderliğinde bir Birleşmiş Milletler Kuvveti oluşturulmuştur.
Kore çatışmalarının ilk dönemlerinde aktif bir tutum izlemeyen Çin birlikleri, Kasım’da ABD birliklerine karşı saldırıya geçmiştir.

Her iki tarafın da birbirine karşı üstünlük sağlayamaması üzerine Temmuz 1953’te ateşkes imzalanmıştır. Kore, Kuzey ve Güney olarak ikiye bölünmüş hâlde bırakılmıştır.