Felsefe, Mantığın ele aldığı akıl ilkelerine göre hareket ettiği için kendi içinde sistematik ve tutarlıdır. Mantık felsefesi ise mantığın konularını değerlendirir.

Mantık, doğru düşünmenin kurallarını gösterdiği için insanın tutarlı ve geçerli düşünmesine yardımcı olur. Mantıklı insan tutarlıdır. Yani zihninde birbirleriyle çelişik düşüncelere yer vermez. Yeterince ispatlanmamış, güvenilir olmayan bilgilere inanmaz. Bu nedenle kuşkucu bir tavır takınır. Dolayısıyla mantık, eleştirel bir düşünme biçimi kazandırır.

Eleştirel düşünme, bir olay ya da düşüncenin doğru olup olmadığını anlamak için yapılan sistemli düşünme biçimidir. Eleştirel düşünme tümdengelim, tümevarım ve analojiye (benzeşim) dayanılarak yapılır.
Eleştirel düşünmede kanıtlar, duygular ve ön yargılara değil, akıl ilkelerine ve bilimsel yöntemle ispatlanmış bilgilere dayandırılır.

Eleştirel düşünme, kişinin kendi kendisini eleştirmesi biçiminde gerçekleştiği gibi, kişiler arası eleştiriler biçiminde de ortaya çıkar. Bu durumda eleştirel düşünme, tartışmayı da beraberinde getirir.

Tartışma, iki ya da daha çok kişinin belli bir konuda farklı görüşler ileri sürerek birbirlerini eleştirmeleri demektir. Tartışmada amaç, kendi görüşlerini karşıdaki-ne kabul ettirmek değil, yanlışları eleyip ortak doğrulara ulaşmaktır.

Mantık kurallarına uygun, doğruya ulaşmayı amaçlayan ve tutarlılık taşıyan tartışmalara akılcı tartışma denir. Akılcı bir tartışmayı sürdürebilmenin yolu, konu hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Mantığın eleştirel düşünme ve akılcı tartışma alanına uygulanmasına tartışma mantığı denir. Tartışma mantığında, tartışmanın konusunu dile getiren sorular sembolleştirilir ve çözümleme kurallarına dayanarak çözümlenir.