Medeni kanun, bütün bireylerin yaşamını doğrudan etkileyen, toplum ve insan yaşamı için önemli bir kanundur. Evlilik, boşanma ve miras işlemleri bu kanun uyarınca gerçekleştirilmektedir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında, medeni kanunu yeni baştan hazırlamaktansa mevcut medeni kanunlardan yararlanmak düşüncesi öne çıkmıştır. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda İsviçre Medeni Kanunu’nun kabul edilmesine karar verilmiştir.

Neden İsviçre Medeni Kanunu?

– Batı’da kabul edilen en son medeni kanun idi.

– Laik ve çağdaş bir nitelik taşıyordu.

– Akla ve bilime dayalı idi ve anlaşılır bir dille yazılmıştı.
– Sorunlara pratik çözümler öneren, esnek bir kanundu.

Türk Medeni Kanunu 17 Şubat 1926’da TBMM’de kabul edilmiştir. 22 Nisan 1926’da, Medeni Kanun’un devamı niteliğindeki Borçlar Kanunu da çıkarılmıştır.

Medeni Kanun’un kabul edilmesiyle Türk aile yapısında önemli değişiklikler meydana gelmiştir.

– Miras konusunda kız ve erkek çocuklar arasında eşitlik sağlanmıştır.

– Şahitlikte kadın ile erkek arasında eşitlik sağlanmıştır.

– Çalışma hayatı ve meslek seçimi konularında kadınlara haklar verilmiştir.

– Medeni Kanun zamanla tüm vatandaşlar için bağlayıcı hâle gelmiş, topraklarımızda yaşayan Rum, Ermeni ve

Yahudilere ayrı hukuk uygulamalarını da sona erdirmiştir.

-Medeni Kanun, Türk kadınının sosyal ve ekonomik haklar kazanmasını sağlamıştır.

Ya Diğer Kanunlar?

Ceza Kanunu: İtalya’dan alınmış, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girmiştir.

Ticaret Kanunu: 29 Mayıs 1926’da, Almanya’dan etkilenerek hazırlanmıştır.

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu: İsviçre’den alınmış ve 18 Haziran 1926’da kabul edilmiştir.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu: Almanya’dan alınmış ve 4 Nisan 1929’da kabul edilmiştir.

icra ve İflas Kanunu: Bir komisyon tarafından hazırlanarak Nisan 1929’da kabul edilmiştir.

Deniz Ticareti Kanunu: Alman kanunlarından yararlanılarak hazırlanmış ve 13 Mayıs 1929’da kabul edilmiştir.

3 Mart 1924’te halifelik kaldırılmış, 2 Eylül 1925’te tekke ve zaviyeler kapatılmış, 17 Şubat 1926’da da Türk Medeni Kanunu kabul edilmiştir.