Ziya Gökalp, Yahya Kemal ve Mehmet Akif’in temellerini attıkları yoldan gitmeyi tercih eden genç şairler, kendilerine Beş Hececileri, halk edebiyatını ve Milli Edebiyatı örnek almış, o anlayışla esef vermişlerdir.

-Dünya görüşleri birbirinden çok farklı yapıda o|an sanatçılar, Anadolu’daki halkın hayatına yönelerek bu büyük halk kitlesinin duyuş ve yaşayış tarzını çıkış yolu yapmışlardır.

-Anadolu halkına yönelen sanatçılar, anlayışlarını memleketçi şiir olarak ifade etmiş bundan dolayı da çok sade bir dili, hece veznini ve folklorik özellikleri şiirlerinin odak noktası yaparak tasvirci bir tavır takınmışlardır.

-Bu dönemde yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiş, Türk diline büyük önem verilmiştir.
-Milli hisler ön plana çıkarılmış, sözcüklerin ilk anlamları tercih edilmiştir.

-Şairler şiirlerini Kültür Haftası, Çınaraltı, Hisar gibi dergide yayımladı

-Bu dönem şairleri Batı edebiyatı ndan da etkilenmişlerdir.

-Şiirlerde ahenk unsurları ve hece ölçüsü başarıyla kullanılmıştır.

-Konuşma dilini yazı dili haline geti ren bu topluluk şairleri, milli duygular yanında aşk temasına da yer vermişlerdir.

Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren temsilciler

-Beş Hececiler

-Ahmet Kutsi Tecer

-Arif Nihat Asya

-Alaattîn Gövsa

-Behçet Kemal Çağlar

-Hüseyin Nihal Atsız

-Kemalettin Kamu

-Mithat Cemal Kuntay

-Necmettin Halil Onan

-Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu

-Orhan Şaik Gökyay

-Ömer Bedrettin Uşaklı

-Şukufe Nihal Başar

-Zeki Ömer Defne

Diğer aramalar:milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren yazarlar